Ján Priesol

9. 11. 1942
Slovenská Ľupča
Žáner:
poézia

Životopis autora

R. 1963 – 66 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1972 – 77 slov. jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1960 – 83 pracoval ako spojový mechanik na Okr. správe spojov, 1983 – 85 bol učiteľom v Banskej Bystrici, 1985 – 93 výtvarníkom v slobodnom povolaní, od 1993 učiteľom výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole v Brusne. Autor básnických zbierok Modlitba k rozumu (1984), Právo na chlieb (1987), Rieka (1992) a samizdatového rkp. veršov List bratovi (1996).