Ján Rak photo 1

Ján Rak

28. 8. 1915
Hradište pod Vrátnom
—  6. 10. 1969
Bratislava
Pseudonym:
Hradištský
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 18 – 19.

CHUDA, Michal: Horkou vôňou noci (Ján Rak); 26. 11. 2017.
In: https://www.postoj.sk/28630/horkou-vonou-noci-jan-rak

Autor neuved.: Básnik Ján Rak a Pezinok; sept. 2015.
In: http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2015-09&article=13606

VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

KASÁČ, Z.: Básnický prínos Jána Raka. In: Rak, J.: V údolí slnka. Bratislava 1965, s. 89 – 94.

BUNČÁK, P.: Nostalgický básnik Ján Rak. In: Rak, J.: Slnečný plenér. Bratislava 1980, s. 153 – 184.

Básnici snov. Bratislava 1997, s. 54 – 66.