Ján Rekem

13. 12. 1917
Trenčianska Teplá
—  25. 11. 1989
Winnipeg (MB, Kanada)
Študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Nitre, filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Olomouci a v Bratislave, r. 1941 bol vysvätený za r. k. kňaza. Pôsobil ako kaplán v Hričove, Veľkých Chlievanoch, Trenčíne a v Pruskom, do r. 1947 bol administrátorom fary vo Varíne. V septembri 1947 emigroval, žil v Rakúsku (Salzburg) a od r. 1949 v Kanade, kde účinkoval v pastoračnej službe medzi krajanmi (Winnipeg). Už ako študent sa venoval problematike predbernolákovského obdobia, zaujala ho najmä osobnosť Štefana Dubnicaya, ktorého život a tvorbu priblížil… Čítať ďalej