Ján Sabol

25. 1. 1939
Sokoľ
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, iné

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 292.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Sabol – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 151 – 152.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: "Modré" sonety (Ján Sabol: Láska na modro). In: Knižná revue, roč. XVI, 18. 1. 2006, č. 2, s. 5.