Ján Šimonovič photo 1

Ján Šimonovič

17. 2. 1939
Siladice
—  21. 12. 1994
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

ŠPAČEK, Jozef: Dalimír Hajko: Básnický svet Jána Šimonoviča (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 118 – 121.

ČERTÍK, Jozef: 17. november 2019 s poéziou (Dalimír Hajko: Básnický svet Jána Šimonoviča). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 11. 2019, č. 41 – 42, s. 5.

HAJKO, Dalimír: Báseň ako výraz ľudskej žiadostivosti. K nedožitým osemdesiatinám Jána Šimonoviča (17. 2. 1939 – 21. 12. 1994). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 35 – 46.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 36.

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Návrat na zázračnú lúku. (Kniha týždňa. Z obrazotvornej lúky Jána Šimonoviča). In: Pravda, roč. XXV, 7. – 8. 2. 2015,  č. 31, s. 30.

-MAJU-: Opäť rozkvitla jeho obrazotvorná lúka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 154 – 155.

-r-: Tvorivé inšpirácie (Spomienkový program v Siladiciach pri príl. 75. výr. narodenia a 20. výr. úmrtia J. Šimonoviča). In: Knižná revue, roč. XXIV, 12. 11. 2014, č. 23, s. 20.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I, II. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Trnavská skupina. Konkretisti. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006.

ŠIKULA, V.: Clivý hľadač. In: Šikula, V.: Požehnaná taktovka, s. 116 – 124. Bratislava 2003.

HEVEŠIOVÁ, J.: Jeho básnický mikroskop nás fascinoval. In: Knižná revue, 11, 2001, č. 5.

MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin, VSSS – SNK  2001.

BÍLIK, R.: Ľubomír Feldek. Bratislava, Kalligram 2000.

PETRÍK, Vladimír: Desaťročie nádejí a pochybností. Bratislava 2000.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Ján Šimonovič. In: MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 1999.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

MIKULA, Valér: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 1999.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Šimonovič, Ján. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 56 – 57.

VÁLEK, Miroslav: Inšpirácie. Bratislava, Národné literárne centrum 1999.

MARČOK, Viliam: Agresivita z bezmocnosti. In: Slovenské pohľady, roč. VIII. + 113, 1997, č. 1.

MIKULA, Valér: Od baroka k postmoderne. Levice, L. C. A. 1997.

ZAMBOR, Ján: Báseň a ticho. Bratislava, Národné literárne centrum 1997.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Skepsa ako formotvorný princíp. In: Romboid, 31, 1996, č. 3.

Estetickosť v poézii Trnavskej skupiny. In: Literika, 1, 1996, č. 3/4.

DAROVEC, P. – BARBORÍK, V.: Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. Časopis po čase. Levice, L.C.A. 1996.

Trnavská skupina, konkretisti. In: Literika, 1, 1996, č. 3/4.

Čistý ako slza ruže. In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 2.

HALVONÍK, Alexander: Náš tip – Ján Šimonovič: Skepsa. In: Knižná revue, roč. V, 18. 10. 1995, č. 21, s. 1.

MORAVČÍK, Š.: „Ľavičiar si dal U koňa štamprlík.” In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 48.

PETRÁNSKY, Ľ.: Skepsa na konci súkromnej katedrály. In: Sme, 4. 10. 1995.

Straty literatúry. In: Práca, 50, 1995, č. 5.

STRÁŽAY, Š.: Ešte nenadišiel čas. In: Nové slovo bez rešpektu, 5, 1995, č. 1.

ŠTEVČEK, J.: ... niekoľko kníh. In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 51 – 52.

Deutsche Literatur-Geschichte. Stuttgart, J.B. Metzler Verlag 1994.

HAMADA, M.: Sizyfovský údel. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1994.

KONDRÓT, V.: Taký je smútok. In: Pravda, 4 (75), 1994, č. 301.

BACHLETOVÁ, E.: Krk ľalie. In: Smena, 46, 1993, č. 207.

Čistota poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 109, 1993, č. 10.

MELICHER, J.: Poézia obáv i nepokoja. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 48.

Poézia obáv i nepokoja. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 48

TAZBERÍK, J.: Posolstvo poézie. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 15.

TAZBERÍK, J.: Pochopenie ľudského údelu. In: Pravda, 3 (74), 1993, č. 273.

HAJKO, D.: Šimonovičove prózy o básňach. In: Pravda, 70, 1989, č. 41.

Päťdesiatiny Jána Šimonoviča. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 7.

HEVIER, D.: Dorozumenie v jednej reči. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1988.

MATEJOV, F.: Básnické iniciatívy I. 1956 – 1965. In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 4.

MATEJOV, F.: Básnické iniciatívy II. 1956 – 1965. In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 5.

ŠABÍK, V.: Báseň a čas. In: Šabík, V.: Literatúra pre súčasníkov. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1988.

BACHLETOVÁ, E.: Básne o domovine. In: Hlas ľudu, 33, 1987, č. 31.

HVIŠČ, J.: Príbehová lyrika. In: Práca, 42, 1987, č. 140.

KASÁČ, Z.: Ján Šimonovič: Rodáci. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 10.

KOYŠ, P.: Drsné osudy rodákov. In: Nové slovo (Príloha Nedeľa), 29, 1987, č. 15.

MIKULA, V.: Ex libris. In: Romboid, 22, 1987, č. 8.

PLUTKO, P.: Šimonovičov pokus o dedinu. In: Romboid, 22, 1987, č. 8.

Šimonovičov pokus o dedinu. In: Romboid, 22, 1987, č. 8.

ŠTEVČEK, P.: Dejiny slovenskej literatúry 4. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987.

A latka je znovu vyššie. In: Pravda, 67, 1986, č. 297.

LAJČIAK, M.: A latka je znovu vyššie. In: Pravda, 67, 1986, č. 297.

ŠIMONOVIČ, J.: Slovensko, 10, 1986, č. 9.

KNĚZEK, L.: Mier – básnikova nádej. In: Romboid, 20, 1985, č. 5.

KOVALČÍKOVÁ, E.: S lýrou v srdci. In: Roľnícke noviny, 40, 1985, č. 86.

M. CH.: Mier, básnikova nádej. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 2.

MAŘÍK, K.: Sídliskové rozjímanie. In: Nové slovo (Príloha Nedeľa), 27, 1985, č. 2.

Mier, básnikova nádej. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 2.

ROMAN, M.: Mier – básnikova túžba. In: Smena, 38, 1985, č. 4.

WINCZER, P.: Slovenská občianska poézia v rokoch 1956 – 1976. In: Slovenská literatúra, 32, 1985, č. 1.

bn: Z lásky k človeku a k životu. Ján Šimonovič zaslúžilým umelcom. In: Práca, 39, 1984, č. 116.

BORČIN, E.: Báseň v čase. In: Práca, 39, 1984, č. 193.

BYTČANOVÁ, E.: S pulzom rodného kraja. In: Roľnícke noviny, 39, 1984, č. 105.

BYTČANOVÁ, E.: Cesta k všeľudským hodnotám. In: Hlas ľudu, 30, 1984, č. 102.

eť: Zaslúžilí umelci. In: Sloboda, 39, 1984, č. 20.

HAJKO, D.: Človek a báseň v čase. In: Pravda, 65, 1984, č. 251.

I. S.: Múdrosť básne. In: Nové slovo (Príloha Nedeľa), 26, 1984, č. 20.

KRASNOVSKÝ, B.: Nádej nielen básnikova. In: Večer, 16, 1984, č. 220.

LAJČIAK, M.: Básnik básnikovi. Milan Lajčiak Jánovi Šimonovičovi. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 6.

MELICHER, J.: Hustý čas. In: Nové knihy, 1984, č. 40.

Múdrosť básne. In: Nové slovo (Príloha Nedeľa), 26, 1984, č. 20.

OKÁLI, D.: Ján Šimonovič: Hustý čas. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 11.

PIŠÚT, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. 3. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo Obzor 1984.

REZNÍK, J.: Mier – básnikova nádej. In: Bojovník, 29, 1984, č. 47.

Rozhodný hlas básnikov. In: Ľud, 37, 1984, č. 293.

ŠIMONOVIČ, J.: Čitateľ (Príloha), 33, 1984, č. 10.

ŠABÍK, V.: Báseň a čas. In: Nové slovo (Príloha Nedeľa), 26, 1984, č. 40.

Z lásky k človeku a k životu. Ján Šimonovič zaslúžilým umelcom. In: Práca, 39, 1984, č. 116.

Zaslúžilí umelci. In: Sloboda, 39, 1984, č. 20.

BACHLETOVÁ, E.: Básnikov hlas proti vojne. In: Nové knihy, 1983, č. 40.

BOB, J.: Bojujeme o všetko. In: Smena, 36, 1983, č. 139.

ČIŽMÁRIK, R.: Nad novou básnickou skladbou Jána Šimonoviča. Včas a naliehavo. In: Pravda, 64, 1983, č. 140.

CHUDA, M.: Ján Šimonovič: Včas. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 12.

O verši pre túto chvíľu. In: Slovenka, 35, 1983, č. 52.

V siločiarach básne. Bratislava 1983.

Za angažovanú tvorbu. In: Práca, 38, 1983, č. 151.

(a) Autor a kritika. Koniec zámeru. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 12.

Človek plný ľudí. In: Kamarát, 14, 1982, č. 22.

Dva pohľady na novú knihu veršov Jána Šimonoviča. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 7.

FELDEK, Ľ.: Homo scribens. Bratislava, Smena 1982.

HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, D.: Človek plný ľudí. In: Kamarát, 14, 1982, č. 22.

HRBEKOVÁ, D.: Báseň sa básni privráva. In: Hlas ľudu, 28, 1982, č. 94.

Kritici diskutujú o Jánovi Šimonovičovi. In: Romboid, 17, 1982, č. 9.

Lyrický príhovor na deň poézie Jána Šimonoviča v Siladiciach. In: Pravda, 63, 1982, č. 79.

MARČOK, V. et al.: Kritici diskutujú o Jánovi Šimonovičovi. In: Romboid, 17, 1982, č. 9.

MIHALKOVIČ, J.: Jozef Mihalkovič odporúča tvorbu Jána Šimonoviča. In: Nové slovo, 24, 1982, č. 22.

MIHALKOVIČ, J.: Lyrický príhovor na deň poézie Jána Šimonoviča v Siladiciach. In: Pravda, 63, 1982, č. 79.

S básnikom tichého nepokoja. In: Smena, 35, 1982, č. 74.

ŠABÍK, V.: Svet Šimonovičovej poézie. In: Šabík, V.: Čítajúci Titus. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1982.

ŠTEVČEK, P.: Dva pohľady na novú knihu veršov Jána Šimonoviča. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 7.

ČIŽMÁRIK, R.: Inšpirujúci motív dieťaťa. In: Pravda, 62, 1981, č. 141.

HAJKO, D.: Ján Šimonovič. Deti. Mesto. Chvenie. In. Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 9.

HUJÍK, V.: Dve zbierky Jána Šimonoviča. In: Ľud, 34, 1981, č. 170.

KÁŽOVÁ, D.: Život o sne. In:  Smena, 34, 1981, č. 150.

KOVÁČIK, M. et al.: Literatúra na prahu 80. rokov. In: Romboid, 16, 1981, č. 5.

Literatúra na prahu 80. rokov. In: Romboid, 16, 1981, č. 5.

MARČOK, V.: Vývinové problémy slovenskej poézie sedemdesiatych rokov. In: Romboid, 16, 1981, č. 1.

Nemám rád frfľošov. In: Večerník, 26, 1981, č. 252.

NIŽNÁNSKY, J.: Nemám rád frfľošov. In: Večerník, 26, 1981, č. 252.

Opýtali sme sa. In: Večerník, 26, 1981, č. 140.

pš: Šimonovičov triptych. In: Nové knihy, 1981, č. 30 – 31.

ŠIMONOVIČ, J.(a): Aká budeš slovenská literatúra? Spisovatelia pred XVI. zjazdom (diskusia). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 6.

Šimonovičov triptych. In: Nové knihy, 1981, č. 30 – 31.

Vývinové problémy slovenskej poézie sedemdesiatych rokov. In: Romboid, 16, 1981, č. 1.

Zrelé vyznanie. K triptychu Jána Šimonoviča Deti, Mesto, Chvenie. In: Nové slovo, 23, 1981, č. 6.

BORČIN, E.: Budmerické literárne rozhovory II. Poézia strednej generácie. In: Ľud, 33, 1980, č. 82.

j. h.: Zo slovníka slovenskej literatúry. Čo nie je v slovníku. Ján Šimonovič. In: Romboid, 15, 1980, č. 9.

Lyrický subjekt v súčasnej slovenskej lyrike II. In: Romboid, 15, 1980, č. 7.

Mladí slovenskí básnici a prozaici. Personálna bibliografia. Bratislava, Mestská knižnica 1980.

Zo slovníka slovenskej literatúry. Čo nie je v slovníku. Ján Šimonovič. In: Romboid, 15, 1980, č. 9.

BAGIN, A.: Zrakom súčasníka. In: Romboid, 14, 1979, č. 4.

BYTČANOVÁ, E.: Cena Národného výboru hlavného mesta SR. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 7.

ŠTEVČEK, J. – BAGIN, A.: Obrazy a myšlienky. Bratislava, Smena 1979.

BAGIN, A.: Slovenská poézia 1977. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 4.

Mesto, v ktorom žijem. In: Večerník, 23, 1978, č. 112.

BAGIN, A.: Ján Šimonovič: Mesto. In: Slovenské pohľady, 93, 1977, č. 7.

HAJKO, D.: Sondy. Bratislava, Smena 1977.

ROSENBAUM, K.: Ján Šimonovič: Mesto. In: Romboid, 12, 1977, č. 7.

SULÍK, I.: Slovenská poézia '75. In: Slovenské pohľady, 92, 1976, č. 1.

PETRÍK, V.: Generačné pohyby v literatúre druhej polovice päťdesiatych rokov (Generácia Mladej tvorby). In: Slovenská literatúra, 22, 1975, č. 5.

Súčasnosť a literatúra. Bratislava 1975.

JURÍK, Ľ.: Rozhovory. Bratislava, Smena 1975.

SULÍK, I.: Ján Šimonovič: Tichým krikom. In: Slovenské pohľady, 91, 1975, č. 2.

ŠTILICHA, P.: O tichom étose básnika. In: Romboid, 10, 1975, č. 4.

TURČÁNY, V.: Nástup mladej básnickej generácie na konci päťdesiatych a na začiatku šesťdesiatych rokov. In: Slovenská literatúra, 22, 1975, č. 6.

BAGIN, A.: Básnická tvorba 1972. In: Slovenské pohľady, 89, 1973, č. 2.

BAGIN, A.: Deti. In: Slovenské pohľady, 89, 1973, č. 5, s. 126 – 127.

Básnická tvorba 1972. In: Slovenské pohľady, 89, 1973, č. 2.

Próza o básni. In: Slovenská literatúra, 20, 1973, č. 1.

ŠMATLÁK, S.: Zrelosť a talenty. Ceny vydavateľstva Smena za rok 1972. In: Smena, 26, 1973, č. 49.

ŠMATLÁK, S.: K situácii v súčasnej poézii. In: Slovenské pohľady, 89, 1973, č. 5.

ŠVANTNER, J.: Čím by sme boli bez detí. In: Romboid, 8, 1973, č. 8.

Vstupovanie do básne. In: Nové slovo, 15, 1973, č. 36.

(a) Deti. In: Nové slovo, 14, 1972, č. 27.

BACIGÁLOVÁ, H.: Zas drápkom o poznanie ďalej...In: Slovenské pohľady, 88, 1972, č. 8.

BAGIN, A.: Prebíjanie sa k novému. In: Smena, 23. 5. 1972, č. 119, s. 4.

Do svedomia sveta. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1972.

ZAMBOR, J.: Hľadanie podoby súčasnej básne. In: Slovenské pohľady, 88, 1972, č. 12.

MARČOK, V.: Od pohľadu k snu. In: Slovenské pohľady, 87, 1971, č. 6.

MIKO, F.: Hodnota a komunikácia. In: Slovenské pohľady, 87, 1971, č. 4.

Od pohľadu k snu. In: Slovenské pohľady, 87, 1971, č. 6.

BAGIN, A.: Úvahy o mladej poézii posledných rokov. In: Mladá tvorba 14, 1969, č. 8.

Knižný koktail Romboidu. In: Romboid, 4, 1969, č. 3.

MORAVČÍK, Š.: Letmé poznámky o mladej poézii. In: Romboid, 4, 1969, č. 5.

PLUTKO, P.: Poézia ako lyrický opis. In: Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 1.

Premeny "konkretizmu". In: Slovenské pohľady 85, 1969, č. 1.

Knižný koktail Romboidu. In: Romboid, 3, 1968, č. 5 – 6.

Tvorba krásy. In: Mladá tvorba, 13, 1968, č. 10.

Najmladšia slovenská poézia v tejto chvíli. In: Mladá tvorba, 12, 1967, č. 6.

ŠTRASSER, J.: Najmladšia slovenská poézia v tejto chvíli. In: Mladá tvorba, 12, 1967, č. 6.

Dějiny ruské sovětské literatury. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1965.

HAMADA, M.: Metamorfózy poézie. In: Slovenské pohľady, 1965, č. 6.

ŠTRASSER, J.: Nástup bez slávobrány. In: Mladá tvorba, 10, 1965, č. 11.

VÁLKOVÁ, Z.: Niektoré otázky poetiky mladej slovenskej poézie. In: Slovenská literatúra, 12, 1965, č. 3.

(a) Kam smerujú súradnice? In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 3.

Analyzujúca metafora mladej slovenskej poézie. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 10.

MAJERNÍK, J.: Fórum. O jednom mýte. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 4.

Malá mapa mladej slovenskej poézie. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 1.

MARČOK, V.: Analyzujúca metafora mladej slovenskej poézie. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 10.

MARČOK, V. – KOVÁČ, M. – ŠIMON, L.: Rozhovor nad Pyramídou. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 10.

MOJÍK, I.: Schúlený do tvaru srdca. In: Slovenské pohľady, 80, 1964, č. 8.

Pred novou syntézou. Niekoľko úvah o poézii. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 2.

Rozhovor nad Pyramídou. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 10.

Rozhovor s prekladateľom. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 4.

SLOBODA, R.: Závan starých známych morí. In: Smena, 17, 1964, č. 147.

ŠÚTOVEC, M.: Stavba bez omietky. In: Kultúrny život, 19, 1964, č. 29.

ŽÁRY, Š.: Poznámka k interview so Šimonovičom. In: Mladá tvorba, 9, 1964, č. 4.

(a) Čo súvisí so Svadobnou cestou. In: Mladá tvorba, 7, 1962, č. 8/9.

(b) Diskusia. In: Mladá tvorba, 7, 1962, č. 12.

Diskusia o mladej poézii. In: Kultúrny život, 17, 1962, č. 42.

FELDEK, Ľ: Metaforou ku komplexnosti. In: Kultúrny život, 17, 1962, č. 32.

GÁFRIK, M.: Diskusia o mladej poézii. In: Kultúrny život, 17, 1962, č. 42.

HAMADA, M.: Básnik je najprv človekom. In: Mladá tvorba, 7, 1962, č. 5.

HAMADA, M: K básnickej tvorbe životného názoru. In: Mladá tvorba, 7, 1962, č. 8/9.

HAMADA, M.: Kritika poézie, chvála kritiky. In: Mladá tvorba, 7, 1962, č. 3.

HAMADA, M: Myslenie rozhoduje. In: Kultúrny život, 17, 1962, č. 28.

Metafora a myšlienka. In: Mladá tvorba 7, 1962, č. 10.

Metaforou ku komplexnosti. In: Kultúrny život, 17, 1962, č. 32.

NADUBINSKÝ, M.: Zákerná poézia. In: Mladá tvorba, 7, 1962, č. 4.

BAGIN, A.: Niektoré problémy našej poézie. In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 8/9.

GÁFRIK, M.: Diskusia o mladej poézii. In: Mladá tvorba 6, 1961, č. 11.

HAMADA, M.: Mladá poézia nastupuje. In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 5.

HAMADA, M.: Zápas o novú podobu literatúry a literárnej kritiky. In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 6/7.

JANOVIC, T.: Nezrozumiteľnosť poézie? In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 3.

MIHALKOVČ, J. – ŠIMONOVIČ, J.: Báseň nech vzrušuje. In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 4.

Na záver diskusie o mladej poézii. In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 12.

ŠAJTÁR, D.: K diskusii o mladej slovenskej poézii. In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 10.

ŠTRAUSS, F.: Iných problémov niet! In: Mladá tvorba, 6, 1961, č. 2.

BAGIN, A.: Glosa na okraj mladej poézie. In: Mladá tvorba, 5, 1960, č. 1.

BOB, J.: Poznámky o mladej poézii. In: Mladá tvorba, 5, 1960, č. 6/7.

FELDEK, Ľ.: Bude reč o preklade. In: Mladá tvorba 3, 1958, č. 4.

MIHÁLIK, V.: Zdravý životaschopný prúd. In: Mladá tvorba, 2, 1957, č. 8/9.