Ján Skalka

9. 5. 1900
Spišské Vlachy
—  7. 6. 1982
Bratislava
Pseudonym:
Ján Lônik, Štefan Hámorník
Obč. m. Vojtech Mládek. R. 1920 zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Do r. 1939 pôsobil ako učiteľ v Hrišovciach, Žakarovciach, Vyšnej Hutke, Buziciach-Bernatovciach, Prešove, r. 1939 – 45 dôstojník z povolania, 1945 – 56 vedúci literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach, 1956 – 61 vedúci literárno-dramatického vysielania Čs. televízie v Bratislave, od 1961 na dôchodku. Literárne začínal ako prispievateľ do… Čítať ďalej