Ján Smrek photo 1

Ján Smrek

16. 12. 1898
Zemianske Lieskové
—  8. 12. 1982
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, scenáristika

Výberová bibliografia

URBANOVÁ, Ľuba – ZÚBEK, Ľudo – KOSTRA, Ján – SMREK, Ján – PLÁVKA, Andrej – TATARKA, Dominik – MINÁČ, Vladimír – MELIČKOVÁ, Hana – ZÁBORSKÝ, Viliam: Fiktívne rozhovory (Zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 46 – 52.

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948 (z vedeckého života, seminár 11. 12. 2018). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 65 – 66.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Žena a básnik. O neznámej tvorbe Blanky Čietekovej-Smrekovej. In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 2, s. 17 – 21.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

HILBERTOVÁ, Martina: Básnikova žena písala tajne (Blanka Čieteková Smreková). In: Sme, roč. 27, 12. 2. 2019, č. 36, príl. Ženy slávnych mužov, s. II.

KAMENČÍK, Marián: Kapráliková, Monika. Za hranice provincie. Ján Smrek a jeho E/elán (Recenzia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 391 – 392.

TEPLAN, Dušan: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry v časopise Elán. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 345.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83.

VÁLEK, Igor: Odsúdený k večitej žízni (120 rokov od narodenia Jána Smreka). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 10.

VANOVIČ, Július: Nočné husle Jána Smreka. In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 4, s. 52 – 62.

KOVÁČ, Bohuš: Barokový symbolizmus Smrekovho debutu. In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 4, s. 48 – 51.

BÁBIK, Ján: Básnik v čase dvoch totalít. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 84 – 91.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 12, 13.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 311.

ČERTÍK, Jozef: Glosa – Ján Smrek a jeho Elán. In: Literárny týždenník, roč. XXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 17.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Ján Smrek: Reprezentovať a žiť (Pri príležitosti 120. výročia narodenia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 1, s. 7 – 16.

PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

POLÁK, Milan: Sarvašovi hostia: Ján Smrek a Gejza Dusík (Žena a kvet – program Poetického štúdia na bratislavských Kramároch). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 7.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Za hranice provincie, Bratislava : Elán, 2017.

ČÚZY, Ladislav: Karol Csibal: Privátne – verejné – autobiografické (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s.130 – 133.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 33 – 34.

RÉDEY, Zoltán: Lyrické toposy a semiotika básnického gesta Smrekovej poézie. Nad knihou Michala Habaja Model sveta a človeka v básnickom diele Jána Smreka (1922 – 1942). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 42– 47.

PETRÍK, Vladimír: O Smrekovej poézii komplexnejšie. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 10. 1. – 11. 1. 2015, č. 7, s. 30.

GAVURA, Ján: Modelový čitateľ vo vitalistickom víre. Michal Habaj: Model človeka a svet v básnickom diele Jána Smreka (1922 – 1942). In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 27 – 28.

KLAPÁKOVÁ, Mária: Hnev a vzbura noci. Ján Smrek: Proti noci. Básne vnútorného exilu. In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 26 – 27.

BÁBIK, Ján: Šuplíková poézia Jána Smreka (Ján Smrek: Proti noci). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 5.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XI – XII.

VALOVÁ, Mária: Odsúdený k večitej žízni – Ján Smrek na fotografiách v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 2, s. 44 – 51.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIII.

SLIACKY, O.: Ján Smrek. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MORAVČÍK, Štefan: Ján Smrek: Moje lásky (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 109.

ŠPAČEK, J.: Ján Smrek. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ČERTÍK, Jozef: Sme živý národ? (Listovanie v knihe Ján Smrek: Sme živý národ). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 24 – 32.

FUCHS, Ľudovít (zost.): Dobré dni, slovenská poézia! Antológia tvorivého posolstva slovenských básnikov 20. stosročia. Časť 2/2003. Bratislava: Spoločnosť autorov umeleckej literatúry. Matica slovenská, [2003], [1. vyd.], s. 12.

DRUG, Š.: Smrekov Elán 1946 – 1947. Pokus o alternatívu? In: Literatúra a politika po slovensky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2003.

ŠIKULA, V.: Ak má niekto božiu iskru (Jánovi Smrekovi). In: Šikula, V.: Požehnaná taktovka. Bratislava 2003.

GAJDOŠ, Martin: Philologica LI (Materiály z medzinárodnej konferencie "Ján Smrek", Budmerice 23. – 24. 2. 1999). In: Knižná revue, roč. XI., 27. 6. 2001, č. 13,  s. 3.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: LIC 2001.

-mg-: Dovoľte vstúpiť poézii (V zrkadle cudzích. Ján Smrek: Ardent Words for the Days of Cold). In: Knižná revue, roč. X, 20. 12. 2000, č. 26, s. 11.

GAJDOŠ, Martin: Svedectvo o tvorcovi a dobe (Ján Smrek: Sme živý národ I., II. In: Knižná revue, roč. X, 10. 5. 2000, č. 10, s. 5.

ŠARADINOVÁ, Antónia (zost.): Ján Smrek (16. 12. 1898 – 8. 12. 1982) – 100.  výročie narodenia. Považská Bystrica: Považská knižnica, 1998. 1 zlož. list ([5] s.).

ČIŽMÁRIK, Rudolf: Ján Smrek: Moje najmilšie. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 3. 1998, č. 6, s. 1.

-šm-: Namiesto velebnej spomienky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 158.

HAMADA, M.: Básnikovi mladosti k sedemdesiatke. In: Sizyfovský údel. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1994.

BŽOCH, J.: Smrekov diškurz o láske; Zdravica Jánovi Smrekovi; Nové zbierky, staré problémy. In: Kontakty. Výber statí o literatúre. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1970.