Ján Smrek photo 1

Ján Smrek

16. 12. 1898
Zemianske Lieskové
—  8. 12. 1982
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, scenáristika

Životopis autora

Ján SMREK (vlastným menom Ján Čietek) sa narodil 16. decembra 1898 v Zemianskom Lieskovom. Po otcovej smrti (1907) ho vychovávali v Modre v rodine evanjelický farára S. Zocha. Učil sa za obchodného pomocníka u S. Godru v Petrovci, kde začal aj písať poéziu. Po vypuknutí prvej svetovej vojny narukoval do Budapešti, ako vojak sa dostal do Istanbulu a ďalej až na Palestínsky front. Na Slovensko sa vrátil cez Odesu, Ukrajinu, Bukovinu, Halič a Budapešť až roku 1919. Absolvoval učiteľský ústav v Modre, potom 6 semestrov na evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave, odkiaľ odišiel a stal sa redaktorom Slovenského denníka v Bratislave (1924). Roku 1925 sa stal redaktorom Národných novín v Martine. V období 1925 – 1937 založil a redigoval Edíciu mladých slovenských autorov (EMSA), ktorú v Prahe vydával Leopold Mazáč. Preto sa roku 1930 presťahoval do Prahy, kde založil literárnoumelecký mesačník Elán. Po rozbití Československa sa 1939 vrátil do Bratislavy, kde sa Elán stal časopisom Spolku slovenských spisovateľov. Pre protifašistické postoje v roku 1944 tlač časopisu úradne zastavili a obnovený bol na krátky čas o dva roky. Po roku 1948 Smrek ako básnik upadol do nemilosti. Založil Komornú knižnicu Elánu, ktorú viedol aj po jej prevzatí nakladateľstvom Slovenský spisovateľ v roku 1950. Zomrel 8. decembra 1982 v Bratislave. Pochovaný je v Martine.