Ján Stacho photo 1

Ján Stacho

1. 1. 1936
Trnava
—  15. 7. 1995
Bratislava
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Stopy v (mojej) duši (Ján Stacho, 1. január 1936 –15. júla 1995). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 2, s. 58 – 64.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 300.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 34.

MRÁZ, Peter: Nadšení pre poéziu (Marián Grupač: Ján Stacho / Jazyk ako obraz). In: Knižná revue, roč. XXIV, 8. 1. 2014, č. 1, s. 20.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Ústne svedectvá. Andrea Bokníková rozpráva o Jánovi Stachovi. In: Knižná revue, roč. XXIV, 8. 1. 2014, č. 1, s. 20.

MIKŠÍK, Matúš: Domov ako miesto, domov ako pocit (pokus o interpretáciu básne Jána Stacha Štvanec). In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 2, s. 24 – 25.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIII.

MATEJOV, Radoslav: O márnom boji s horúčkou (Ján Stacho: Svadobná cesta). In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 5.

GRUPAČ, Marián: Veršokňažník Stacho. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 92.

MORAVČÍK, Štefan: Ján Stacho stihol. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 86 – 91.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

HAJKO, D.: Ján Stacho. Bratislava 1998.

BAGIN, A.: Problémy interpretácie a Stachove zážehy. In: Bagin, A: Priestory textu. Bratislava 1971.

KOCHOL, V.: Stachova integrácia zmyslov. In: Literárne reflexie. Bratislava, Slovenský spisovateľ  1979.

ŠABÍK, V.: Čítanie v Stachových Zážehoch. In: Šabík, V.: Čítajúci Titus. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1982.

TAZBERÍK, J.: Estetickosť v poézii Trnavskej ksupiny. In: Literika, 1/1996, č. 3 – 4.

ŠIKULA, V.: Konkrétnosť dolovaná z hĺbok. In: Šikula, V: Požehnaná taktovka. Bratislava 2003.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

FERKO, Miloš: Osudové konkrétno (Dalimír Hajko: Ján Stacho). In: Knižná revue, roč. VIII, 2. 9. 1998, č. 18, s. 5.