Ján Števček photo 1

Ján Števček

13. 9. 1929
Mýto pod Ďumbierom
—  26. 9. 1996
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia

Napísali o autorovi

"A kto by už bol schopný zhodnotiť reálne plody kultúrnej misie učiteľa takpovediac stelesnené v konkrétnych žiakoch a celých generáciách? Števček, ako vieme, nie je profesor literatúry ako jeden z mnohých, jeho pedagogické pôsobenie sa stretávalo so živým echom a rezonanciou a stalo sa súčasťou kultúrnej pamäti a azda i osobnej kultúry mnohých." 

Vincent Šabík

"Keďže Ján Števček je svojím školením i záujmom literátom takpovediac dvojdomým, druhým krokom je automaticky pohľad z tejto novej vyvýšeniny poznania na slovenský literárny kontext. Ide tu o hľadanie analógie (napr. próza francúzskeho regionalizmu – slovenská lyrizovaná próza), resp. o konštatovanie jej absencie." 

Štefan Povchanič