Ján Števček photo 1

Ján Števček

13. 9. 1929
Mýto pod Ďumbierom
—  26. 9. 1996
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 310, 311.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

KRAJANOVÁ, Kristína: K dielu Jána Števčeka (pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa). Ed. Andrea Bokníková, Peter Darovec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 134 – 136.

ŠIKULA, V.: Rozlúčka s rodným krajom. In: Požehnaná taktovka, s. 138 – 142. Bratislava, 2003.

SULÍK, I.: Števčekove Dejiny slovenského románu. In: Sulík, I.: Literárnokritické reflexie. Nitra 1999.

CHMELÁR, Eduard – ŠTEVČEK Ján: Esej je intelektuálna báseň (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 2. 1996, č. 3, s. 12.

ŠABÍK, Vincent: Homo politicus. Ján Števček: V pasci. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 151 – 158..

Život a dielo Jána Števčeka. Nitra, Národné literárne centrum – Spolok slovenských spisovateľov, 1996.

PUCHALA, Vlado: Srdcová záležitosť (Ján Števček: Sliačske meditácie). In: Knižná revue, roč. V, 23. 8. 1995, č. 17, s. 5.

BŽOCH, J.: Skica ako literárna metóda. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

ŠABÍK, V.: Modernosť slovenského románu. In: Šabík, V.: Literatúra pre súčasníkov, Slovenský spisovateľ 1988.

ŠABÍK, V.: Uprostred plodnej aktivity. In: Šabík, V.: Čítajúci Titus, Slovenský spisovateľ 1982.

BAGIN, A.: Estetik – historik – kritik. In: Literární měsíčník 1979, č. 7.

ČEPAN, O.: ... a život pokračuje. In: Kultúrny život 17, 1962, č. 18, s. 4.

ŠEBESTOVÁ, A.: K problematike slovenskej modernej prózy. In: Slovenská literatúra, 9, 1962, č. 4, s. 126 – 129.