Ján Štiavnický

11. 7. 1937
Spišské Vlachy
—  9. 8. 1993
Košice
Pseudonym:
Ján Vlašský
Žáner:
pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠIMKO, Štefan: Pre koho bijú Zvony v srdci (Ján Štiavnický: Zvony v srdci). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.