Ján Švantner

24. 9. 1949
Banská Hodruša
Žáner:
esej, poézia

Výberová bibliografia

ŠVANTNEROVÁ, Viola: Celistvý obraz o autorovi a jeho tvorbe (Personálna bibliografia básnika a prekladateľa Jána Švantnera). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 19. 8. 2020, č. 27 – 28, s. 20.

GAVURA, Ján: Ján Švatntner: Delfy sú ďaleko (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 118 – 119.

ŠIKULA, Bystrík: Slovenské pohľady udeľovali ceny za rok 2019 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 135 – 138.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Švantner – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 156.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

HAJKO, Dalimír: Ján Švantner – skryté výzvy alebo Daj mi silu vytrvať (K životnému jubileu básnika). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 8 – 11.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

-tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2016. Ján Švantner – poézia. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 131.

HAJKO, Dalimír: Citadela hľadania. (Impresie nad zrkadlom vrások Jána Švantnera). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 18 – 24.

KEKELIAKOVÁ, Monika: Citadela vychádza na dvojsté výročie Štúrovho narodenia.  (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 130, 29. 11. 2015, č. 48, s. 10 – 11.

KEKELIAKOVÁ, M.: Nemaskované hlbiny liturgickej poézie. In: Katolícke noviny, 2014, č. 21.

ZAMBOR, Ján: Kontúry literárnej tvorby Jána Švantnera. In: Romboid, roč. LII, 2019, č. 4 – 5. s. 17 – 24.

HOCHEL, Igor: Slovakistika v Madride. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 8.

MATEJOV, Radoslav: List z ľudského stromu. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 1.

ZAMBOR, Ján: Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. Bratislava, Veda 2010.

ČERTÍK, Jozef: Básnik Ján Švantner medzi úctou, bázňou, úžasom a pohŕdaním. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 110 – 113.

PROKEŠOVÁ, Viera: Ján Švantner: Vyznania a piesne. In: Knižná revue, roč. XVII, 20. 6. 2007, č. 13, s. 1.

BALÁK, Š. – ŠVANTNER, J.: Trvanie poézie (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 2007, č. 7 – 8.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

TOMČÍK, M.: Opäť objavný preklad (rec. prekladu Yves Bonnefoy: Kam preniká vietor). In: Slovenské pohľady, 2006, č. 3.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

PROKEŠOVÁ, V. – ŠVANTNER, J.: Báseň zostáva čistým štítom. Hovorí básnik a prekladateľ Ján Švantner (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 9. 11. 2005, č. 23, s. 12.

Hra na slepú babu (Hovoríme s básnikom a prekladateľom Jánom Švantnerom – I. Kerná). In: Literárny týždenník, 2005, č. 43 – 44.

MIHALKOVIČ, B.: Yves Bonnefoy: Kam preniká vietor (rec. prekladu). In: Revue svetovej literatúry, 2005, č. 4.

MATEJOV, Radoslav: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003. In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.

Čas prázdnej slobody (Hovoríme s básnikom a prekladateľom Jánom Švantnerom – S. Bajaník). In: Slovenské pohľady, 2004, č. 5.

MATEJOV, Radoslav: Najkrajší Švantner. Ján Švantner: Nevesta hôľ a iné prózy. (Zlatí a najkrajší). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

Na slovo s prekladateľom Citadely Jánom Švantnerom (Z. Vanovičová). In: Tvorba T, 2002, č. 1.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

-red-: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2000. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 158 – 159.

HALVONÍK, A.: Existencializmus po polstoročí (rec. prekladu Jean-Paul Sartre: Existencializmus je humanizmus). In: Knižná revue, 8, 1998, č. 1.

KOVALČÍK, V.: O hraniciach prekladu alebo Baudelaire. In: Literárny týždenník, 1997, č. 34 – 35.

Poézia na hrote času (Hovoríme s básnikom a prekladateľom Jánom Švantnerom – Š. Balák). In: Práca, 23. 4. 1994.

TOMČÍK, M.: Baudelairove Kvety zla v preklade Jána Švantnera. In: Romboid, 1994, č. 8.

HALVONÍK, A. – ŠVANTNER, J.: Rozhovor s básnikom a prekladateľom Jánom Švantnerom nielen o Baudelairovi. In: Knižná revue, 1993, č. 8.

VANOVIČ, J.: Klasicizmus redivivus (rec. prekladu Nicolas Boileau: Básnické umenie). In: Tvorba T, 1991, č. 7.

BŽOCH, J.: Literárne soboty. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1990.

MAŤUGA, V. – ŠVANTNER, Ján. Let bez krídel (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 1989, č. 50.

HOCHEL, I.: Ján Švantner: Lampa. In: Romboid, 1987, č. 10.

BORČIN, E. – ŠVANTNER, J.: Nenahraditeľné slovo (Hovoríme s básnikom Jánom Švantnerom). In: Práca, 28. 3. 1987.

ŠTEVČEK, P.: Ján Švantner: Lampa. In: Slovenské pohľady, 1987, č. 11.

VANTUCH, A.: Jean Cocteau: Obrazy a sny (rec. prekladu). In: Revue svetovej literatúry, 1985, č. 4.

ZAMBOR, J.: Poézia mámivého a horkého života. In: Romboid, 1980, č. 8.

SLOBODNÍK, D.: Ján Švantner: O snežnom srdci. In: Romboid, 1973, č. 1. 

BAGIN, A.: Od okúzlenia k hĺbke. In: Slovenské pohľady, 1972, č. 7.