Ján Tazberík

3. 3. 1950
Rimavská Sobota
Žáner:
odborná literatúra, poézia, iné

Výberová bibliografia

ROMANSKÁ, Lydie: Viditeľnosť záhrady: Veľké sklo (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 5, s. 124 – 126. 

GAVURA, Ján – TAZBERÍK, Ján: Rozhovor Jána Gavuru s básnikom Jánom Tazberíkom. In: Vertigo, 2021, č. 4, s. 2 – 4.

HAJKO, Dalimír: Ján Tazberík. Viditeľnosť záhrady: Veľké sklo, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 152 – 155.

TRIZNA, Peter: Zviditeľnenie záhradníka. In: Vertigo. 2021, č. 1 - 2, s. 98 - 100.

Zdroj: www.spolok-slovnskych-spisovatelov.sk: Ján Tazberík (* 3. marca 1950 v Rimavskej Sobote), PhDr., CSc., básnik, literárny kritik... (o autorovi + ukážky z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 16. 9. 2020, č. 31 – 32, s. 13.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Tazberík – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 159.

CIFRA, Štefan: Slovenská poézia v Prahe (Slovenskí básnici medzi študentmi Karlovej univerzity. Večer slovenskej poézie v Slovenskom dome v Prahe). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 11. 2019, č. 41 – 42, s. 5.

HAJKO, Dalimír: Ján Tazberík: Pasca na svetlo (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 129 – 131.

BÁTOROVÁ, Mária: Ján Tazberík: Pasca na svetlo (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 127 – 129.

ROMANSKÁ, Lydie: Z poézie sa nedá uniknúť... (Ján Tazberík: Pasca na svetlo. Preklad z češtiny Štefan Cifra). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 9. 5. 2019, č. 17 – 18, s. 13.

HAJKO, Dalimír: Peter Mišák – Ján Tazberík – Jozef Zavarský (eds.): Básnici 2018 (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 114 – 115.

BANČEJ, Maroš M. Autor na sieti a v sieti IV (Básnici a sociálne siete). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 46 – 50.

Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (PRÉMIA SSS MILANA RÚFUSA za poéziu – Ján Tazberík: Svetlo a iné stroje). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

ROMANSKÁ, Lydie: Tazberíkova básnická strojírna. Ján Tazberík: Svetlo a iné stroje. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, apríl 2017, č. 3 – 4, s. 169 – 170.

HAUGOVÁ, Mila – TAZBERÍK, Ján: Pod hlavňou slova (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 8 – 9.

Autor neuved.: Knižné leto... (U Červeného raka, Spodný bod svetla). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 2.

BALÁŽ, Ireney: Ján Tazberík: Spodný bod svetla (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 17. 6. 2015, č. 12, s. 9.

PIUS, Miroslav: Ján Tazberík: Spodný bod svetla. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 109 – 111.

FARKAŠOVÁ, Etela: Úvaha nad zbierkou poézie Jána Tazberíka Spodný bod svetla. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č.19 – 20, s. 13.

ŠAH: Pripomíname si. Ján Tazberík – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 159.

MATEJOV, Radoslav: Miesta otvorenej hladiny (Ján Tazberík: Spod hladiny kameňa). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 19. 9. 2012, č. 19, s. 4.