www.sav.sk

Ján Tibenský

26. 8. 1923
Budmerice
—  11. 5. 2012
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu, odborná literatúra
Ján TIBENSKÝ v r. 1932 – 43 študoval na gymnáziách v Malackách, Bratislave a v Trnave, 1943 – 48 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1948 – 50 pôsobil v Matici slov. v Martine ako referent Historického odboru a redaktor časopisu Slovensko, 1951 – 86 v Historickom ústave SAV v Bratislave, od 1960 vedúci oddelenia dejín vied a techniky. Je autorom kapitol v publikáciách Dejiny Slovenska 1 (1961), Přehled československých dějín 1 (1958), Československá vlastivěda 1 – 2 (1963, 1969), Slovensko – Dejiny (1971). Venoval… Čítať ďalej