Ján Turan

13. 2. 1932
Úľany nad Žitavou
—  14. 8. 2021
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

TURAN, Andrijan: Jesennou záhradou lietajú listy mŕtvych básnikov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 11, s. 22 – 29.

-red-: Zomrel básnik a spisovateľ Ján Turan, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 175 – 176.

ŠAH: Ján Turan – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 155.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 28.

MATTOVÁ, Lucia: Ján Turan: S nosom od zmrzliny (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 22. 4. 2015, č. 8, s. 7.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 26.

NAŠČÁK, Peter: Ján Turan: Smelá Apolienka (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII,  26. 6. 2013, č. 13, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 25.

VÁLEK, Igor: Skákanie s myškami (Ján Turan: Tri myšky mytrišky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 21. 3. 2012, č. 6, s. 4 – 5.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

KENDA, Milan: Prekvapenie ukryté v orieškoch (Ján Turan: V rozprávkovej krajine hádaniek). In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 11.

ŠAH: Ján Turan – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 158.

-rm-: Knižky za vysvedčenie (Ján Turan: Taška Janka Hraška). In: Knižná revue, roč. XVII, 20. 6. 2007, č. 13, s. 10.

-msch-: Uvoľnené spomienky (Ján Turan: Taška Janka Hraška). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 5.

ŠAH: Ján Turan – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 157.

-šah-: Ján Turan – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 157 – 158.