Ján Turan

13. 2. 1932
Úľany nad Žitavou

Výberová bibliografia

ŠAH: Ján Turan – 85. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 155.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

KENDA, Milan: Prekvapenie ukryté v orieškoch (Ján Turan: V rozprávkovej krajine hádaniek). In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 11.

ŠAH: Ján Turan – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 158.

-rm-: Knižky za vysvedčenie (Ján Turan: Taška Janka Hraška). In: Knižná revue, roč. XVII, 20. 6. 2007, č. 13, s. 10.

-msch-: Uvoľnené spomienky (Ján Turan: Taška Janka Hraška). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 5.

ŠAH: Ján Turan – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 157.

-šah-: Ján Turan – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 157 – 158.