Ján Tužinský photo 1

Ján Tužinský

29. 3. 1951
Zlaté Moravce
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

ŠAH: Ján Tužinský – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 159.

-bi-: Malá, ale veľká (Britva oka kultúry). In: Knižná revue, roč. XXII, 3. 10. 2012, č. 20, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

GÁFRIK, Róbert: Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe (Andrej Červeňák – Miloš Ferko – Dalimír Hajko – Ján Tužinský: Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: Diagnózy súčasnosti. Ján Tužinský, Štefan Murín: Inkvizítor (dnes). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ŠAH: Ján Tužinský – 55. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 159.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: Bolesť, samota a strach... (Ján Tužinský: Mimikri). In: Knižná revue, roč. XV, 28. 9. 2005, č. 20, s. 5.

ŠPAČEK, J.: Ján Tužinský. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HALVONÍK, Alexander: Ján Tužinský: Bledomodrý svet (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 230 – 231.

CHRAPPA, Štefan: V páchnucich vetroch globalizácie. Ivan A. Čarota, Andrej Červeňák, Pavol Janík, Štefan Murín, Vincent Šabík, Ján Tužinský: Víchor globalizácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 104 – 106.

ČERVEŇÁK, A.: Čas žitia a čas bytia. In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 18 – 19, 2004.

ČERVEŇÁK, A.: Vysoká latka umenia. In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 22 – 23, 2004.

ČERVEŇÁK, A.: K novým pevninám človeka. In: Literárny týždenník, 16, 12, 2003.

GABRÍKOVÁ, Adela: Ľudia sídlisk a mestských krčmičiek (Ján Tužinský: Niečo ako sen). In: Knižná revue, roč. XIII, 25. 6. 2003, č. 13, s. 5.

JANÍK, P.: Senzitívne a senzačné sny. In: Literárny týždenník, 16, 15, 2003.

MITKA, Marek: Sebavedomie bez vedomia: Ján Tužinský: Postmoderna - Smrť literatúry. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 10, s. 51– 53.

JANÍK, Pavol: Radšej vavrín ako ružu? (Ján Tužinský: Postmoderna alebo Smrť literatúry). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 11.

SVETOŇ, Ľ.: O zbitých psoch a iných ľuďoch. Ján Tužinský: Sklené oko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 5, 2002, s. 129 – 130.

VEĽKÝ, J.: Sondy pod povrchom. In: Slovo, 4, 22, 2002.

ŠAH: Pripomíneme si (Ján Tužinský). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 158.

Život a dielo Jána Tužinského. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2001.

BOB, J.: Esejista Ján Tužinský. In: Literárny týždenník, 14, 7, 2001.

FERKO, Miloš: Nostalgické detaily (Ján Tužinský: Sklené oko). In: Knižná revue, roč. XI, 3. 10. 2001, č. 20, s. 5.

LENČO, Ján: Skutočnosť v skutočnosti. Ján Tužinský: Sklené oko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 94 – 96.

MOYŠOVÁ, Stanislava: Sklené, smutné a rozbité. Ján Tužinský: Sklené oko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 91 – 93.

OBERT, V.: O hodnotách ľudskosti. In: Bibiana, 8, 2, 2001.

Slovník slovenských spisovateľov. Libri, Praha 2000.

DUŠIČKA, Martin: Zahmlená vízia sveta. Ján Tužinský: Bledomodrý svet. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 137 – 139.

JANÍK, P.: Kopeme do dverí, ktoré sú otvorené. In: Literárny týždenník, 12, 33, 1999.

JANÍK, P.: Žiť dôstojný život. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 11.

BODACZ, B.: Obabraní. In: Literárny týždenník, 11, 4, 1998.

ČIERNA, M.: Plač nad revolúciou. In: Literárny týždenník, 11, 4, 1998.

MAŤUGA, V.: Bez vízie sa žiť nedá. In: Literárny týždenník, 11, 39, 1998.

BODACZ, B.: Vyvolávač času. In: Slovenské pohľady, IV. + 113, 7 – 8, 1997.

ŠIKULA, B.: Viribus unitis. In: Slovenské pohľady, IV. + 113, 7 – 8, 1997.

TIMURA, V.: Filozofia Bastarda. In: Literárny týždenník, 9, 18, 1996.

MAŤUGA, V.: Netrpezlivosť v stave zrodu. In: Literárny týždenník, 8, 51 – 52, 1995.

SULÍK, I.: Neživá medzi živými. In: Slovenské pohľady, IV. + 111, 1, 1995.

BANČEJ, M.: Rozprávanie, čiže dážď. In: Pravda, 4 (75), 21. 10. 1994.

HÁBER, S.: Strážnik v daždi. In: Literárny týždenník, 7, 45, 1994.

HUJÍK, V.: Výnimočne vzácna vrúcnosť. In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 38, 1994.

KERNÝ, D.: Sila intelektu. In: Slovenské pohľady, IV. + 110, 1, 1994.

KROČANOVÁ, D.: Tužinského Bastard v daždi. In: Dotyky, 6, 10, 1994.

KRŠÁKOVÁ, D.: Monotónny literárny dážď. In: Kultúrny život, 28, 4, 1994.

ŠABÍK, V.: Bastard v daždi. In: Knižná revue, 4, 23, 1994.

ŠIKULA, B.: O psoch a ľuďoch, o ľuďoch a psoch. In: Literárny týždenník, 7, 45, 1994.

BAGINOVÁ, O.: O všetkom(?) a o ničom(!) In: Dotyky, 5, 5, 1993.

BOLDIŠOVÁ, E.: Krypta. In: Knižná revue, 3, 10, 1993.

CVIKOVÁ, J.: O ženách a ľuďoch. In: Slovenské pohľady, 109, 1, 1993.

ČÚZY, L.: Intelektualizácia prózy. In: Kultúrny život, 27, 11, 1993.

HALVONÍK, A.: Kam zo skleníka? In: Slovenské pohľady, 109, 5, 1993.

HOLKA, P.: Sú ešte také slová... In: Pravda, 3 (74), 26. 1. 1993.

HUDÍK, P.: Vidieť svet vlastnými očami. In: Knižná revue, 3, 21, 1993.

KROČANOVÁ, D.: Atmosféra neistoty a absurdity. In: Literárny týždenník, 6, 28, 1993.

MAJERNÍK, J.: Motív múdrosť, motív šarm. In: Knižná revue, 3, 19, 1993.

MAŤUGA, V.: Človek nepatrí iba sebe. In: Literárny týždenník, 6, 39, 1993.

MINÁR, P.: Drogéria. In: Kultúrny život, 27, 11, 1993.

SULÍK, I.: Slovenská próza bez ilúzií. In: Romboid, 28, 10, 1993.

ŠKOTKA, M.: Hľadanie ako zmysel. In: Literárny týždenník, 6, 28, 1993.

ŠPAČEK, J.: Próza o odvahe. In: Romboid, 28, 10, 1993.

ŠTEVČEK, P.: Ako siahať po majstrovstve. In: Literárny týždenník, 6, 28, 1993.

VILIKOVSKÁ, E.: Strážte si svoje sny. In: Slovenské národné noviny, 4 (8), 6, 1993.

VILIKOVSKÁ, E.: Ponor do rieky moci. In: Pravda, 3 (74), 5. 10. 1993.

WINKLER, T.: Ján Tužinský. In: Slovenské národné noviny, 4 (8), 40, 1993.

BEŇO, J.: Mizéria človeka i spoločnosti. In: Národná obroda, 3, 2. 12. 1992.

HALVONÍK, A.: Biliard na streche. In: Knižná revue, 2, 20, 1992.

HOLKA, P.: So slučkou na krku. In: Pravda, 2 (73), 25. 8. 1992.

CHOVANCOVÁ, E.: O tom, čo je v nás ľudské. In: Knižná revue, 2, 19, 1992.

MARUŠIAK, A.: Po hladine času. In: Nové slovo, 2, 42, 1992.

SULÍK, I.: Odkazy z tamtoho sveta. In: Literárny týždenník, 5, 50, 1992.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Bestseller po našom. In: Práca, 47, 1. 10. 1992.

ŠTEVČEK, P.: Stvorenie zo smrti. In: Literárny týždenník, 5, 50, 1992.

KASARDA, M.: Keď sa hádže neskoro... In: Dotyky, 3, 3, 1991.

ŠPAČEK, J.: Zreteľný posun k zrelosti. In: Romboid, 26, 3, 1991.

ČÚZY, L.: Ján Tužinský: Čakanie (na šarhu). In: Romboid, 25, 8, 1990.

HALVONÍK, A.: Nebojme sa Tužinského. In: Pravda, 71, 6. 11. 1990.

HOLKA, P.: Márny, ale zmysluplný zápas. In: Pravda, 71, 19. 10. 1990.

KRNOVÁ, K.: Vo vychodených a spoľahlivých koľajach. In: Slovenské pohľady, 106, 12, 1990.

SULÍK, I.: Snímanie z kríža. In: Literárny týždenník, 3, 43, 1990.

ŠPAČEK, J.: Vcelku zmysluplne. In: Slovenské pohľady, 106, 3, 1990.

ŠTEVČEK, P.: Román dvoch časov. In: Literárny týždenník, 3, 42, 1990.

VILIKOVSKÁ, E.: Kto hodí kameňom. In: Pravda, 71, 6. 11. 1990.

ŽIAK, M.: Vaj-vaj. In: Fragment K, 4, 6, 1990.

ŽILKA, T.: Vina a trest. In: Literárny týždenník, 3, 42, 1990.

BYSTRICKÁ, E.: Kto čaká, nájde. In: Literárny týždenník, 2, 39, 1989.

DEMEKOVÁ, A.: Výpoveď je konfrontáciou osudov... In: Smena, 42, 19. 7. 1989.

HOLKA, P.: Čakanie na lásku. In: Pravda, 70, 27. 4. 1989.

NITROVÁ, Ľ.: Všetko je vymyslené a skutočné. In: Práca, 44, 29. 6. 1989.

SIKA, P.: Retrospektíva: základ perspektívy. In: Literárny týždenník, 2, 39, 1989.

SOUČKOVÁ, M.: Čakanie (na iný čas). In: Literárny týždenník, 2, 39, 1989.

SULÍK, I.: Zo scény života. In: Nové slovo, 31, 28, 1989.

ŠIKULA, B.: Nadčasové prózy. In: Romboid, 24, 11, 1989.

HOLKA, P.: Kde sa kalia a hasnú ideály. In: Nedeľná Pravda, 21, 5, 1988.

ŠIKULA, B.: Spojenými silami. In: Romboid, 23, 6, 1988.

ŠTEVČEK, P.: Ján Tužinský: Straka nekradne. In: Zlatý máj, 32, 2, 1988.

TRUHLÁŘ, B.: Prostý príbeh. In: Pravda, 69, 12. 2. 1988.

PAVUĽAKOVÁ, N.: Hľadať pravdu o človeku. In: Zlatý máj, 31, 10, 1987.

PETRÍK, V.: Ján Tužinský: Bičovanie koní. In: Slovenské pohľady, 100, 8, 1984.

TRUHLÁŘ, B.: Próza je konflikt. In: Romboid, 19, 2, 1984.

ANDRUŠKA, P.: Tri prózy z Mladej tvorby. In: Nové slovo, 25, 48, 1983.

FARKAŠOVÁ, E.: Nad novým prozaickým debutom. In: Smena, 36, 22. 9. 1983.

HALVONÍK, A.: Poviedka 1983. In: Pravda, 64, 9. 9. 1983.

MAŤUGA, V.: Zdanlivý pokoj dediny. In: Večerník, 28, 16. 8. 1983.