Ján Uličiansky photo 2

Ján Uličiansky

29. 10. 1955
Bratislava
Žáner:
dráma, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ján Uličiansky – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 159 – 160.

DZADÍKOVÁ, Lenka: Cesty a cestičky (Slovenské divadlá deťom v roku 2018). In: BIBIANA, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 27 – 28.

ŽILKOVÁ, Marta: Odčítané a podčiarknuté! (PRIX EX AEQUO 2018). In: BIBIANA, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 19 – 21.

NAŠČÁK, Peter: Brány do sveta fantázie. Ján Uličiansky: Máme Emu. (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 1 – 2, s. 167 – 169.

ŠAH: Pripomíname si. Libuša Friedová – 90. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 160.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 26.

BELANCOVÁ, Beáta – SVETOŇ, Ľuboš – MAŠLEJOVÁ, Diana – ŠTROMPOVÁ, Alena: Marec – mesiac venovaný deťom. In: Knižná revue, roč. XXIV, 19. 3. 2014, č. 6, s. 6 – 7.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 26.

Autor neuved.: Uličiansky v divadle. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 2.

NAŠČÁK, Peter: Sedem viet o siedmich knihách (Ján Uličiansky / Malá princezná). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 112.

NAŠČÁK, Peter: Sedem viet o siedmich knihách (Ján Uličiansky / Štyria škriatkovia a víla). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 110 – 111.

NAŠČÁK, Peter: Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 123 – 125.

-báb-: Slovenská literatúra v zahraničí. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 9.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIX, XXII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Knižné víly a ďalšie bytosti (Ján Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla). Recenzia In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 5.

HEVIER, D.: Ako to vidím (Ján Uličiansky: Malá princezná). In: Hospodárske noviny, 1. 12. 2009.

VRÁBLOVÁ, T.: Ján Uličiansky: Malá princezná. In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 1.

BÁBIKOVÁ, Marta – ULIČIANSKY, Ján: Optimista píše rozprávky s dobrým koncom (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 15.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXI.

STANISLAVOVÁ, Z.: Ján Uličiansky. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

BRATHOVÁ, B.: Ján Uličiansky: Kocúr na kolieskových korčuliach. In: Bibiana, 15, 2008, č. 4.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Rozprávkové oriešky duše. Ján Uličiansky: Veveričky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 5.

VRÁBLOVÁ, T.: V žltej sa nedá byť (Ján Uličiansky a Peter Palik: Rozprávky z palety. Osem farebných príbehov). In: Knižná revue, 18, 2008, č. 12.

FARKAŠOVÁ, Etela: Ján Uličiansky: Kocúr na kolieskových korčuliach (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 20. 12. 2006, č. 26, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ŠAH: Ján Uličiansky – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 159.

SVETOŇ, Ľuboš: Chlapčenské sny (Ján Uličiansky: Čarovný chlapec). In: Knižná revue, roč. XV, 28. 9. 2005, č. 20, s. 5.

ŠIMKOVÁ, V.: Ján Uličiansky. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HALVONÍK, Alexander: Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 232 – 233.

HALVONÍK, Alexander: Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí. (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 15. 10.  2003, č. 21, s. 4.

SLIACKY, O. – STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 2002. Prešov: Náuka 2003.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Ján Navrátil: Prvák najmenšej lavice, Ján Uličiansky – Peter Čisárik: Pán Prváčik. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 7. 8. 2002, č. 16 – 17, s. 1.

VLNKA, J.: Ján Uličiansky: Pán Prváčik. In: Bibiana, 9, 2002, č. 4.

GREGOROVÁ, A.: Bábkar musí mať zmysel pre humor. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 14.

-mf-: Hrdinom môže byť aj autor (Ján Uličiansky, Ľuba Končeková-Veselá: Drak Plamienok). In: Knižná revue, roč. XI, 18. 4. 2001, č. 8, s. 11.

STANISLAVOVÁ, Z.: Ján Uličiansky: Drak Plamienok. In: Bibiana, 8, 2001, č. 1.

ŽEMBEROVÁ, V.: O zážitkovosti a funkčnosti, alebo, Estetický a nazerací postup v poetike (prózy) Jána Uličianskeho. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 45.

SLOBODNÍKOVÁ, K. – ULIČIANSKY, J.: Najskôr si nazbieram mušličky (Rozhovor). In: Bibiana, 7, 2000, č. 4.

SEVER, P.: Mor morbídnosti (Ján: Uličiansky: Alergia). In: Slovenské pohľady, 4 + 114, 1998, č. 4.

ČAVOJSKÝ, L.: Ján Uličiansky: Alergia. In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 26.

DEMEKOVÁ, A.: Alergia ako diagnóza dneška (Ján: Uličiansky: Alergia). In: Javisko, 27, 1995, č. 7 – 8.

DEMEKOVÁ, A. – ULIČIANSKY, J.: Rozprávková cesta do skutočnosti (Rozhovor). In: Javisko, 27, 1995, č. 7 – 8.

ŽILKOVÁ, M.: Populárnosť kontra tradícia v rozhlasovej rozprávke (Ján: Uličiansky: Peter Kľúčik). In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1995.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Ján: Uličiansky: Máme Emu. In: Bibiana, 2, 1994, č. 1.

ŽILKOVÁ, M.: Na nedeľu i všedný deň (Ján: Uličiansky: Máme Emu). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 15.

TUČNÁ, E.: Reflexie o literatúre pre mládež. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1993.

ŽILKOVÁ, M.: Univerzálne uši pre univerzálny program (Rozhovor). In: Bibiana, 1, 1993, č. 1.

BÍLIK, R.: Krok novým smerom (Ján Uličiansky: Snehuliacke ostrovy). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 7.

JURČO, M.: Ján Uličiansky: Snehuliacke ostrovy. In: Zlatý máj, 35, 1991, č. 4.

BANČEJ, M.: Ján Uličiansky: Rozprávková torta. In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 8.

ĎURINOVÁ, N. – ULIČIANSKY, J.: Otváranie očí pre pochopenie všedných dní (Rozhovor). In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 9.

BÍLEK, P. A.: Ján Uličiansky: Neděle. In: Zlatý máj, 32, 1988, č. 3.

PANOVOVÁ, O.: Čakanie na odkliatie (O divadelných dramatizáciách Jána Uličianskeho). In: Zlatý máj, 32, 1988, č. 5.

ŠTEVČEK, P.: Ján Uličiansky: Nedeľa. In: Zlatý máj, 32, 1988, č. 5.

HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, D. – ULIČIANSKY, J.: Naše interview s Jánom Uličianskym. In: Nové slovo mladých, 5, 1982, č. 7.

ŠÁRIK, Ľ.: Cesta k človeku (Ján Uličiansky: Tik tak). In: Film a divadlo, 26, 1982, č. 9.

NOGE, J.: Ján Uličiansky: Adelka Zvončeková. In: Zlatý máj, 25, 1981, č. 9.

OBUCH, L.: Dramaturgický pozorník (Ján Uličiansky: Tik tak). In: Javisko, 10, 1978, č. 12.