Jan Vilikovský

15. 4. 1904
Smechnice (Česko)
—  15. 11. 1946
Brno (Česko)
Jan VILIKOVSKÝ, synovia → Ján Vilikovský (1937 –) a → Pavel Vilikovský. R. 1914 – 22 študoval na reálnom gymnáziu v Náchode, 1922 – 24 francúzštinu a latinčinu, neskôr aj češtinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1924 – 27 češtinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1930 – 31 ako štipendista Čs. št. ústavu historického absolvoval paleografický kurz na vatikánskej škole v… Čítať ďalej