Ján Zambor photo 2

Ján Zambor

9. 12. 1947
Tušická Nová Ves
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Ocenenia

Prémia (Ceny J. Hollého) Literárneho fondu za rok 2001 za preklad diela Zaľúbený prach – z poézie španielskseho baroka

Cena Jána Hollého za umelecký preklad za rok 2005

Prémia Literárneho fondu za rok 2007 za básnickú zbierku Sťahovavé srdce

Prémia (Cena Jána Hollého za rok 2008) za umelecký preklad

Cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2010 zamonografiu Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu

Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013 v kategórii literárna veda za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách

Cena Klubu nezávislých spisovateľov za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách za rok 2013

Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 v kategórii literárna veda za dielo Vzlyky nahej duše: Ivan Krasko v interpretáciách

Cena Klubu nezávislých spisovateľov za dielo Stavebnosť básne za rok 2018