Jana Beňová

24. 11. 1974
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, publicistika, iné

Diela

Počet nájdených kníh: 40 (
)
2015,
 1. vydanie

Abhauen!

2015,
 1. vydanie

HoneymOon

2015,
 2. doplnené vydanie

Dvanásť poviedok a Ján Med

2012,
 1. vydanie

Preč! Preč!

2012,
 2. vyd., v Marenčin PT 1. vydanie

Café Hyena. Plán odprevádzania

Stránky