Jana Bodnárová

21. 6. 1950
Jakubovany
Žáner:
dráma, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Autor o sebe

Tvorba je pre mňa aj čosi ako druh paralelného života a voľnosť alternatív. Som v nej odvážnejšia i vzdorovitejšia ako vo svojom reálnom svete. V tvorbe niet limitov, „iba“ vlastné hraničné sily talentu. Na druhej strane písanie a to, ako som v hĺbke seba nastavená, sú aj spojené nádoby. ... Ak nie ste vyslovene asertívny typ, až osudovo sa stávate pozorovateľkou. A pozorovanie, potom empatia, sú v jadre tvorby. Platí to pre všetky žánre, ktorým sa venujem. Tie kvázi prestupy z jedného do druhého sú pre myseľ osviežujúce. Nenechajú ju príliš stŕpnuť a príliš nabrať rutinu. Udržať si myseľ začiatočníka, tá zenová túžba, je blahodarná. Keby som sa v niektorom žánri necítila dobre, keby som musela znášať vnútorný odpor, nevenovala by som sa tomu. Tak ako som sa prestala venovať umenovede. Abstraktno-analytická myseľ mi totiž kladie oveľa väčší odpor ako takzvaná „hlbinná“ myseľ. Prenášam skúsenosti z jedného žánru do druhého, s voľnosťou i zvedavosťou, čo z toho vzájomného prestupovania sa vznikne. V podstate však vždy ide o prácu s priestorom jazyka a príbehu. Len niekedy vynorenejším a celostnejším, inokedy iba naznačeným a fragmentárnym. Vo videách pristupuje aj reč tela a vizuálneho obrazu na úrovni rovnice: vonkajšie oko = vnútorný zrak.

Nebyť v epicentre neznamená byť okrajový človek, In: Glosolália, roč. 3,č.4,s.119-128. Rozhovor viedla M. Grmanová

 

Nikdy som nepísala – snáď s výnimkou knihy poézie ŠE-PO-TY – otvorene o sebe, t. j. nikdy som nepoužila vonkajšie príbehy zo svojho osobného života. Ten si skôr zavieram, chránim. Ale moje citové postoje, istá „farba duše“, to sa určite premietlo do mojich textov. Niekedy som používala ich-formu, čo čitateľa môže trocha zmiasť. Na druhej strane – i v najbizarnejších príbehoch som vždy použila „atómy“ z reality, z fragmentov videného, počutého, zažitého. Tie som potom „zvinula“ v sebe a rozvinula už v obmene cez text, ktorý si potom zasa zvíjajú do seba a rozvíjajú čitatelia podľa štruktúry svojej osobnosti.

BODNÁROVÁ, Jana: Tajný život autora. In: Vertigo 1/2015, s. 7.