Jana Bodnárová

21. 6. 1950
Jakubovany
Žáner:
dráma, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

PETRÍKOVÁ, Martina: S dôrazom na monológ (recenzia na knihu Dievča z morského dna). In: Literárny týždenník, roč. XXXVII., 2024, č. 11 – 12, s. 12.

PETRÍKOVÁ, Martina: Patchwork v bielej (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 140, 2024, č. 1 – 2, s. 124 – 126.

ZACHAROVÁ, Ivana: Spomienka má silný význam, pretože zaručuje integritu nášho myslenia a citu (rozhovor s J. Bodnárovou). In Romboid, roč. LVIII, č. 3 – 4, 2023, s. 112 – 120.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: "Stále a stále ten patchwork spomienok" (recenzia na J. Bodnárovú: Patchwork v bielej). In Romboid, roč. LVIII, č. 3 – 4, 2023, s. 124 – 126.

PANÁČKOVÁ, Lucia: Sú veci, ktoré nás učia trochu dlhšie (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 5, 2022, s. 29.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Smäd po katarzii (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 1, 2022, s. 28.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

PALAŠČÁK, Joe: "To ja som pozorovateľka, nie spovedajúca sa". Rozhovor s Janou Bodnárovou – spisovateľkou, poetkou a performerkou. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 118 – 126.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Literatúra pre deti a mládež: Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre deti (Jana Bodnárová: Sabinkine prázdniny: Gréta teta apodivní obyvatelia jedného domu). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 12.

MAGDOŇ, Libor: Vítězství nejsou z tohoto světa (Jana Bodnárová: Koža). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 4, s. 151 – 153.

PETRÍKOVÁ, Martina: Zásah priamo do terča. In: Tvorba. ISSN 1336-2526, 2020, roč. XXX. (XXXIX.), č. 2, s. 101 – 103.

PETRÍKOVÁ, Martina: Koža ako definitívna hranica. In: Tvorba. ISSN 1336-2526, 2020, roč. XXX. (XXXIX.), č. 2, s. 100 – 101.

KOPECKÁ, Eva: Litera fest sa v lepších časoch vyfarbil. In: Rozum, roč. II, 2020, č. 9, s. 66 – 71.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Dni otvorených očí (Jana Bodnárová: Sabinkine prázdniny). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 132 – 134.

PETRÍKOVÁ, Martina: Zásah priamo do terča (Jana Bodnárová: Terče). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 101 – 103.

PETRÍKOVÁ, Martina: Koža ako definitívna hranica (Jana Bodnárová: Koža). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 100 – 101.

ŠAH: Pripomíname si (Jana Bodnárová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 6, s. 158 – 159.

PETRÍKOVÁ, Dominika: Nenásilne o (h)ranách ženskosti (Jana Bodnárová: Koža). In: Sme, roč. 28, 30. 5. 2020, č. 124, s. 11.

PETRÍKOVÁ, Martina: Trochu iný príbeh o tajomstvách pavlačového domu (Jana Bodnárová: Sabínkine prázdniny. Grétka, teta a podivní obyvatelia jedného domu). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 1, s. 68 – 69.

REBRO, Derek: Keď sú šípy dôležitejšie (Jana Bodnárová: Terče). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 156 – 160.

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Pri výberre finalistov sa aj hádali. Anasoft litera pozná desiatku nominovaných kníh. In: Sme, roč.28, 13. 2. 2020, č. 36, s. 12.

URBANOVÁ, Eva: Naše, vaše, moje terče (Bodnárová, Jana: Terče). Recenzia. In: Vertigo, roč. 7, 2019, č. 4, s. 82 – 84.

ORESKÁ, Júlia: Hymna na nespavosť (Jana Bodnárová: NOCturná). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 170 – 172.

ŽILKOVÁ, Marta: Odčítané a podčiarknuté! (PRIX EX AEQUO 2018). In: Bibiana, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 21.

Autor neuved.: Jana Bodnárová (1950) je kunsthistorička, výtvarníčka, videoperformerka, ... ( + ukážky z tvorby). In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 22 (22 – 25).

KLAPÁKOVÁ, Mária – ÁBELOVÁ, Mirka – URBANOVÁ, Eva – ŠAFRANOVÁ, Lenka: Motherz rule! Rozhovor M. Klapákovej s tromi mladými poetkami, ktoré sú zároveň mamy (+ ukážky z ich tvorby). In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 4 – 9 (10 – 17).

PETRÍKOVÁ, Martina: "Mám v hlave ako keby sneh". Jana Bodnárová: NOCturná (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 1, s. 86 – 87.

PETRÍKOVÁ, Martina: Čas a (bez)čas. Jana Bodnárová: Čas a (bez)čas. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 1, s. 83 – 86.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Jana Bodnárová / Uprostred noci sa chcem ísť prejsť). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 114 – 115.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 73 – 74.

NAVRÁTIL, Martin: Vrátiť sa do sveta!. Jana Bodnárová: Uprostred noci sa chcem ísť prejsť (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 149 – 151.

REGECOVÁ, Mária: Zviditeľnený svet utrpenia (a čo potom). Jana Bodnárová: v záhradách / pod dronmi. (Recenzia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 68 – 69.

REBRO, Derek: Nenápadne výrazná – opäť. Jana Bodnárová: v záhradách / pod dronmi. (Recenzia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 66 – 67.

PETRÍKOVÁ, Martina: Detstvo a obraz dieťaťa v texte Jany Bodnárovej (takmer neviditeľná). In: Jazyk a kultúra [elektronický zdroj]: internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Roč. 8, 29 – 30/2017, s. 151 – 158 [8 s.]. Popis urobený 24. 11. 2017 ISSN 1338-1148

PETRÍKOVÁ, Martina: Uprostred noci. Jana Bodnárová. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 3, s. 95 – 96.

PETRÍKOVÁ, Martina: Naučil som sa nezabúdať... Jana Bodnárová: Náhrdelník/Obojok. In: Tvorba. ISSN 1336-2526, 2017, roč. XXVII. (XXXVI.), č. 2, s. 88 – 90.

PETRÍKOVÁ, Martina: Z potreby duše... Jana Bodnárová: v záhradách/pod dronmi. In: Tvorba. ISSN 1336-2526, 2017, roč. XXVII. (XXXVI.), č. 2, s. 90 – 92.

ČÚZY, Ladislav: Jana Bodnárová: Náhrdelník / Obojok (vtedy, medzitým, teraz). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 121 – 122.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Pamätať si (svoje) dieťa. In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 70, s. 141 – 143.

NAVRÁTIL, Martin: Poézia bolesti a súcitu. Jana Bodnárová: v záhradách / pod dronmi. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 80 – 82.

KOTIAN, Róbert: Keď v krku ostane sucho. (Jana Bodnárová: Náhrdelník/Obojok. Vtedy, medzitým, teraz). In: Sme, roč. 25, 3. 2. 2017, č. 28, príloha Magazín o knihách, s.XXI.

FARKAŠOVÁ, Etela: Dve podoby "objatia". Jana Bodnárová: Náhrdelník/obojok. Vtedy, medzitým, teraz. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 144 – 145.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 24 – 25.

PETRÍKOVÁ, Martina: K vybraným aspektom slovenskej (post)modernej literatúry. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 148 s. ISBN 978-80-555-1306-5.

PETRÍKOVÁ, Martina: Dita. 30 mušiek svetlušiek a iné príbehy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 121 – 122.

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Severskú krimi aj cestovanie fantáziou ponúka Bibliotéka. In: Pravda. http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/372986-seversku-krimi-aj-cestovanie-fantaziou-ponuka-biblioteka/

Ocenenia na Bibliotéke. 12.11.2015 http://www.incheba.sk/vystavy/biblioteka-2/ocenenia-na-biblioteke.html?page_id=10876&print

NAGY, Dado: Kneď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

ŠAH: Pripomíname si. Jana Bodnárová – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 160.

PETRÍKOVÁ, Martina: Jana Bodnárová: Z periférií. In: Slovenské pohľady, ISSN 1335-7786, 2014, roč. IV. + 130, č. 10, s. 126 – 128.

PETRÍKOVÁ, Martina: „Periférne videnie“ poetky Jany Bodnárovej alebo k problematike interpretácie vybraných textov z básnickej knihy Z periférií. In: Jazyk a kultúra [elektronický zdroj]: internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Roč. 5, 19 – 20/2014, [6 s.]. Popis urobený 10. 12. 2014 ISSN 1338-1148

VRÁBLOVÁ, Timotea: Jana Bodnárová: Dita (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 15. 10. 2014, č. 21, s. 6.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 4.

FARKAŠOVÁ, Etela: Jana Bodnárová: Z periférií (Recenzia). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 2. 2014, č. 3, s. 5.

PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

GAVURA, Ján: Periférne videnie (inside out/outside in). Jana Bodnárová: Z periférií. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 8, s. 11 – 14.

SCHMARCOVÁ, Ľubica: umelkyňa. je. účastná. Jana Bodnárová: Z periférií. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 8, s. 11 – 14.

PETRÍKOVÁ, Martina: Jana Bodnárová: Z periférií. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 126 – 118.

BILÁ, Mária: Jana Bodnárová: Trinásť. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 12, s. 128 – 130.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 23 – 24.

BELKOVÁ, Zuzana – BODNÁROVÁ, Jana: Schopnosť čítiť radosť (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 3. 10. 2012, č. 20, s. 22 – 23.

MATEJOV, Radoslav: Vážne o násťročných (Jana Bodnárová: 13). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, s. 5.

NAŠČÁK, Peter: Sedem viet o siedmich knihách (Jana Bodnárová / Dievčatko z veže). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 110.

ČEKLOVSKÁ, Naďa: V (medzi)priestoroch prózy. Martina Petríková: Medzitextový priestor prózy. Interpretačné reflexie o prózach Jany Bodnárovej, Agoty Kristofovej a Jána Hrušovského. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 4, s. 36.

PETRÍKOVÁ, Martina: Symbolické skutočnosti a fragmenty ako stopy zmyslu v tvorbe Jany Bodnárovej. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V. (Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 26. – 27. mája 2011 na FF PU v Prešove). Ed.: M. Součková. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 203 – 216. ISBN 978-80-555-0587-9.

PETRÍKOVÁ, Martina: Medzitextový priestor prózy. Interpretačné reflexie o prózach Jany Bodnárovej, Agoty Kristofovej a Jána Hrušovského. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. 103 s. ISBN 978-80-555-0403-2

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

PETRÍKOVÁ, Martina: "Viac-než-prítomnosť reminiscentného aktu": O premenách v čase alebo mozaika vecí "takmer neviditeľných". Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 2, s. 47 – 48.

PETRÍKOVÁ. Martina: Príbeh fragmentárneho písania: „O dôvere práve v slová“. In: Tvorba. Roč. XX. (XXIX.) 2/2010, s. 45 – 46. ISSN 1336-2526

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Dimenzie lyrického priestoru (Jana Bodnárová: Koníky v cvale). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IV.

Autor neuved. – BODNÁROVÁ, Jana: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 21. 1. 2009, č. 2, s. 11.

FARKAŠOVÁ, E.: Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná. In: Knižná revue, roč. XIX, 7. 1. 2009, č. 1, s. 1.

SOUČKOVÁ, Marta: Písanie o (k) sebe. Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná. In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), 2009, č. 1, s. 41 – 42.

Autor neuved. – BODNÁROVÁ, Jana: Vydavateľstvo BAUM (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 10.

STANISLAVOVÁ, Z.: Jana Bodnárová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

SOUČKOVÁ, Marta – BODNÁROVÁ, Jana: Mať silu uchovať si radosť (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 1. 2008, č. 3, s. 12.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PETRÍKOVÁ, Martina: K problematike recepcie umeleckého textu (Jana Bodnárová – Barborkino kino). In: Literární výchova jako cesta k četbě. Zborník materiálov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 4. a 5. októbra 2007 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Katedra bohemistiky Pedagogickej fakulty UJEP v Ústí nad Labem, 2008, s. 87 – 92. ISBN 978-80-7414-009-9

PETRÍKOVÁ, Martina: K fragmentárnemu písaniu Jany Bodnárovej (Insomnia). In: Slovo – obraz – zvuk. Duchovný rozmer súčasnej kultúry. Literárnovedné štúdie I. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 17. – 19. mája 2007 v Nitre. Ed.: M. Keruľová. Nitra: Filozofická fakulta UK v Nitre a Pedagogická fakulta UKv Nitre, 2008, s. 312 – 321.

PETRÍKOVÁ, Martina: O zázraku zreštaurovanej mandolíny. Jana Bodnárová: Insomnia. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 7, s. 43 – 46.

PETRÍKOVÁ, Martina: Poeticko-etické písanie Jany Bodnárovej. In: Studia Slovaca. Ed. Ľ. Kováčik. 1. vyd. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UMB, 2006, s. 62 – 68.

STANISLAVOVÁ, Z.: Nádej na radosť (Literatúra pre deti a mládež 2006). In: Bibiana, 14, 2007, č. 2.

MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

FARKAŠOVÁ, Etela: Rozhovor (aj) o strome (Jana Bodnárová: O strome, ktorý bol na ceste / The tree which camae from afar). In: Knižná revue, roč. XVI, 24. 5. 2006, č. 11, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Keď neprší, aspoň kvapká (Pôvodná tvorba pre deti a mládež v roku 2005). In: Bibiana, 13, 2006, č. 2.

FARKAŠOVÁ, Etela: Netradičné pozvanie do sveta obrazov (Jana Bodnárová: Moja prvá galéria). In: Knižná revue, roč. XV, 21. 12. 2005, č. 26, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Fragmenty mieriace k celku (Jana Bodnárová: Insomnia). In: Knižná revue, roč. XV, 12. 10. 2005, č. 21, s. 5.

ŠAH: Jana Bodnárová – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 158.

GÁLIS, V.: Jana Bodnárová. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

BARNOKY, I.: Začarované mosty (Jana Bodnárová: Tiene papradia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2.

FARKAŠOVÁ, E.: Jana Bodnárová: Tiene papradia. In: Romboid, 38, 2003, č. 1.

PETRAŠKO, Ľudovít: Modrá je dobrá. Jana Bodnárová: Čo som videla pri jazere. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 11 – 12, s. 95 – 96.

PETRÍKOVÁ, Martina: Od motívu strachu k (autorskej) stratégii emocionalizácie (Interpretačná sonda do próz Jany Bodnárovej). In: Slovo o slove. Roč. 9. Red. Ľ. Sičáková, Ľ. Liptáková. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 22 – 27.

PETRÍKOVÁ, Martina: Od perzistencie k participácii. In: Romboid, 38, 2003, č. 3.

ŽEMBEROVÁ, V.: Jana Bodnárová: Tiene papradia. In: Bibiana, 10, 2003, č. 1.

BALÁŽ, Anton: Jana Bodnárová: Tiene papradia. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 16. 10. 2002, č. 21, s. 1.

FERUSOVÁ, Z.: Zraňujeme a sme zraňovaní (Jana Bodnárová: Tiene papradia). In: RAK, 7, 2002, č. 11 – 12.

ŽEMBEROVÁ, V.: Rozprávka Jany Bodnárovej. In: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Prešov 2002.

FARKAŠOVÁ, E.: Kino vlastnej fantázie (Jana Bodnárová: Barborkino kino). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 26.

SLOBODNÍKOVÁ, K. – BODNÁROVÁ, J.: Kto sa bojí, nech ide do lesa (Rozhovor). In: Bibiana, 8, 2001, č. 4.

STANISLAVOVÁ, Z.: Optimizmus s. r. o. (Bilančný pohľad na literatúru pre deti a mládež 2000). In: Bibiana, 8, 2001, č. 2.

TKÁČIKOVÁ, E.: Jana Bodnárová: Malí, väčší, ešte väčší. In: Bibiana, 8, 2001, č. 1.

ŽEMBEROVÁ, V.: Jana Bodnárová: Barborkino kino. In: Bibiana, 8, 2001, č. 3.

FERKO, Miloš: Minicentrum zázraku (Jana Bodnárová: Dievčatko z veže). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 21.

FERKO, Miloš: Hviezdne sny (Jana Bodnárová: Dievčatko z veže). In: Knižná revue, roč. X, 24. 5. 2000, č. 11, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Dvakrát pôvodná próza pre deti (Jana Bodnárová: Dievčatko z veže). In: Romboid, 35, 2000, č. 8.

ŠAH: Pripomíname si. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 159.

ŽEMBEROVÁ, V.: Jana Bodnárová: Dievčatko z veže. In: Bibiana, 7, 2000, č. 1 – 2.

BODACZ, B.: Cesta dnu, so zastávkami vonku (Jana Bodnárová: 2 cesty). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 28.

BOMBÍKOVÁ, P.: Jana Bodnárová: 2 cesty. In: RAK, 4, 1999, č. 6.

FARKAŠOVÁ, Etela: Jana Bodnárová: 2 cesty. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 1.

NEMCOVÁ, J.: Útržky obrazov a snov (Jana Bodnárová: 2 cesty). In: Romboid, 34, 1999, č. 6.

ŽEMBEROVÁ, V.: Divadlo pamäti (Jana Bodnárová: 2 cesty). In: Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 4.

STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov 1998.

BALÁŽ, A. – BODNÁROVÁ, J.: Reflektory nielen oslňujú, ale i oslepujú (Rozhovor). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 6.

FARKAŠOVÁ, E.: Medzi polosvetlom a polotmou (Jana Bodnárová: Závojovaná žena). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 1.

FARKAŠOVÁ, E.: Vírivý svet „šerosvitu“ (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma). In: Slovenské pohľady, rorč. IV. + 113, 1997, č. 1.

HABAJ, M.: Osemtisíc štyristo tridsiaty šiesty parkový príbeh alebo „Zápästia má poznačené šikmými jazvami nad sebou“ (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma). In: Dotyky, 9, 1997, č. 1.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská prozaická tvorba 1996. In: Literika 4, 1997, č. 3.

KRŠÁKOVÁ, Dana: Odhalenie navyše. Jana Bodnárová: Závojovaná žena. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 96 – 97.

BARBORÍK, Vladimír: Dobrý, zlý, škaredý (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma). In: Romboid, 31, 1996, č. 7.

DVOŘÁKOVÁ, H. – BODNÁROVÁ, J.: Ponor do vlastnej existencie (Rozhovor). In: Nové slovo bez rešpektu, 6, 1996, č. 10.

TIMURA, Viktor: Kozmické priestranstvá v človeku (Jana Bodnárová: Závojovaná žena). In: Knižná revue, roč. VI, 20. 11. 1996, č. 23, s. 5.

HLATKÝ, Edmund: Čarokrásno miniatúr (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma). In: Knižná revue, roč. VI, 24. 4. 1996, č. 8, s. 5.

HOLKA, P.: Rok návratov k overeným hodnotám. Hodnotenie slovenskej literárnej tvorby pre deti a mládež za rok 1995. In: Literika, 3, 1996, č. 1.

PETRAŠKO, Ľudovít: V čase bezčasu. Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 9, s. 151 – 152.

SOUČKOVÁ, M.: Tajomstvo dobrej literatúry (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma). In: SME, roč. 4 a 49, 13. 6. 1996, č. 137.

VARGOVÁ, L.: Perleťová bleskohmla (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma). In: RAK, 1, 1996, č. 4.

SLOBODNÍKOVÁ, K. – BODNÁROVÁ, J.: Kto sa bojí, nech ide do lesa (Rozhovor). In: Bibiana, 3, 1995, č. 4.

BELLOVÁ, Barbora: Tiché obrazy s fragmentom rýdzosti (Jana Bodnárová: Še-po-ty). In: Knižná revue, roč. V, 24. 3. 1995, č. 5, s. 5.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Knižka preteplená a predýchaná láskou (Jana Bodnárová: Roztrhnuté korálky). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 47.

LEHOŤANOVÁ, B. – BODNÁROVÁ, J.: Ako získať srdce dieťaťa (Rozhovor). In: Bibiana, 3, 1995, č. 1.

STANISLAVOVÁ, Z.: Jana Bodnárová: Roztrhnuté korálky. In: Bibiana, 3, 1995, č. 4.

ČÚZY, L.: Jana Bodnárová: Spiace mesto, Kozoroh, Á la futuristická hra: Nohy. In: Romboid, 28, 1993, č. 5.

FARKAŠOVÁ, E.: Svet bez základov (Jana Bodnárová: Z denníkov Idy V.). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 30.

CHROBÁKOVÁ, S.: Jana Bodnárová: Spiace mesto, Kozoroh, Á la futuristická hra: Nohy. In: Romboid, 28, 1993, č. 5.

MOJÍK, I.: V záhrade s umelými kvetmi (Jana Bodnárová: Z denníkov Idy V.). In: Romboid, 28, 1993, č. 8.

SVETOŇ, Ľ.: Prah neistoty (Jana Bodnárová: Z denníkov Idy V.). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 14.

ČÚZY, L.: Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga. In: Romboid, 27, 1992, č. 10.

FARKAŠOVÁ, E.: Vydarená vernisáž (Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 19.

CHROBÁKOVÁ, S.: Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga. In: Romboid, 27, 1992, č. 10.

JUST, B.: Obaľovač jablčný (Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga). In: Fragment, 6, 1992, č. 3.

KRNOVÁ, K.: Hodnoty odlišnosti. In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 9.

PODRACKÁ, D.: Sfingy potrebujú hovoriť (Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga). In: Smena, zv. 45, 18. 5. 1992, č. 115.

SABOL, J.: Vyzliekať sa bude duša (Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga). In: Dotyky, 4, 1992, č. 5.

SOUČKOVÁ, M.: Neskutočný sen skutočnej literatúry (Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga). In: Romboid, 27, 1992, č. 8.

ŠPAČEK, J.: Sfinga prehovorila (Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga). In: Knižná revue, 2, 1992, č. 6.

ULIČNÝ, P.: Pozor, padá omietka! (Jana Bodnárová: Neviditeľná sfinga). In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 16.

ČÚZY, L.: Jana Bodnárová: Aféra rozumu. In: Romboid, 26, 1991, č. 7.

FLOREK, R.: Granát do predbúrkového ticha (Jana Bodnárová: Aféra rozumu). In: Dotyky, 3, 1991, č. 8.

JURÁŇOVÁ, J.: Fluidum života (Jana Bodnárová: Aféra rozumu). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 2.

KIS, I.: Ďaleko k literatúre, ešte ďalej k čitateľovi (Jana Bodnárová: Aféra rozumu). In: Fragment K, 5, 1991, č. 1.

LANGEROVÁ, V. – BODNÁROVÁ, J.: Na slovo s Janou Bodnárovou. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 11.

MILČÁK, M.: Topografická nepoézia (Jana Bodnárová: Terra Nova). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 40.