Jana Borguľová photo 1

Jana Borguľová

19. 6. 1951
Martin
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu
Rodné meno:
Martinková

Stručná charakteristika

Hlavnou doménou autorky je literárna historiografia vo väzbe na jej profesionálne pôsobenie v Literárnom a hudobnom múzeu. Venuje sa rôznorodej dokumentácii literárnych osobností, inštitúcií, spolkov a podujatí, následne ich propaguje prostredníctvom odborných štúdií, popularizačných príspevkov v tlači, rozhlase i televízii, spracovávaniu špecializovaných katalógov –  fontés, vytváraniu scenárov výstav a expozícií, edičnej a redakčnej práci. Spracováva heslá z literatúry do rozličných publikácií, doslovy ku knižným dielam, recenzie, state do monografií obcí a miest  Zvolen, Okres Banská Bystrica, Hrochoť) a i.