Jana Juráňová photo 2

Jana Juráňová

19. 2. 1957
Senica

Diela s podporou SLOLIA

Valéria Šulcová
Peter Lomnický
Dodo Gombár
Samuel Chovanec
Peter Scherhaufer
2018

Nova slovačka drama

Agneša Kalinová
2018

Tények és tanúk

Agneša Kalinová
2016

Meine sieben Leben

2016,
 1. vydanie

Rendezetlen ugy

2016,
 1. vydanie

Bogomolki

Stránky