Jana Juráňová photo 2

Jana Juráňová

19. 2. 1957
Senica
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Napísali o autorovi

Ak by sme Janu Juráňovú neoznačili hneď za tvrdé jadro slovenského feminizmu, rozhodne je vzdelaním i rozhľadom výraznou súčasťou jeho mozgového centra. No talent jej nedovoľuje, aby aj v najväčšom zápale polemiky písala tézovité agitky a „poučné príbehy“. Vie sa riadne rozhorčiť, nešetrí vražednou, no zvyčajne správne dávkovanou iróniou. Z jej próz skoro vždy prekvapivo cítime aj vnútornú nespokojnosť a clivotu nad bezútešným životom, ktorý tragicky nie je v poriadku – pokiaľ vôbec kedy bol.

Kornel Földvári

Juráňová rozčerila hladinu zotrvačnosti a ponúkla iný, bizarnejší, a nie natoľko históriou a ideológiou zaťažený a statický, skamenený obraz našich obrodencov.

Eva Ťapajnová

Jana Juráňová v najnovšej knižke Žila som s Hviezdoslavom zachytáva život Ilony Országhovej – manželky nášho najväčšieho básnika. Pokúsila sa o netradičný portrét veľkého pevca, robí tak v intenciách feministickej teórie usilujúcej o dekonštrukciu mýtu génia a so zameraním na širší komplex podmienok, impulzov a väzieb. Primárnym však ostáva pre ňu portrét manželky, inteligentnej, na dobové možnosti žien vzdelanej Ilony. Autorka koncipuje rozprávanie ako prelínanie spomienok s opismi aktuálneho času starnúcej, už ovdovenej Ilony. Aj keď pri rekonštrukcii života manželskej dvojice vychádza z dokumentárnych materiálov (najvýznamnejšia je zrejme korešpondencia), z poznatkov o básnikovi, jeho diele a jeho dobe, do postavy Ilony sa vlialo čosi, čo pochádza, ako o tom sama hovorí, z jej „nemóresnej fantázie“. „Nemóresnosť“ tu znamená netradičnosť, nepodliehanie konvenciám, ani istým literárnohistorickým paradigmám, odvaha narušiť zvykové bariéry. Popri tejto „nemóresnosti“ Juráňová prejavila v texte ešte jednu dôležitú danosť, schopnosť nielen sa pozrieť s veľkou (rodovo citlivou) empatiou na život „obyčajnej“ vzdelanej, kultúrnej ženy 19. storočia v našom prostredí (s prísnym vymedzením jej pôsobnosti), ale aj naplno sa vcítiť do jej pozície, myšlienok, pocitov. Vďaka Juráňovej ožila Ilona, milujúca starostlivá manželka Hviezdoslava, symbolicky zastupujúca manželky, dcéry a matky významných tvorcov, ktoré dejiny zvyčajne vytesnia na okraj pamäti. A vďaka nej ožil a „poľudštil sa“ aj portrét básnika.

Etela Farkašová