Jana Juráňová photo 2

Jana Juráňová

19. 2. 1957
Senica
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Ocenenia

Prezident SR udelil Jane Juráňovej štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti. (8. 1. 2019)

Hlavná cena Literárneho fondu za rok 2015 za divadelnú hru Tichý bič Mila Urbana (SND)

Cena (Literárneho fondu) Mateja Bela v kategórii spoločenských vied za preklad roku 2014 diela Dragana Klaiča Ako reštaurovať divadlo – Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou (2015)

Cena Egona Erwina Kischa, ocenenie pre literatúru faktu za dielo Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (2012)

Cena Bibliotéky 2007 za román Orodovnice