Jana Juráňová photo 2

Jana Juráňová

19. 2. 1957
Senica
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Životopis autora

Jana Juráňová je prozaička, dramatička, prekladateľka a publicistka. Po skončení základnej školy nastúpila na gymnázium na Vazovovej ulici (dnes Gymnázium Jána Papánka v Bratislave). Po maturite študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ruštinu a angličtinu odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo. Po skončení vysokoškolského štúdia absolvovala dvojročný študijný pobyt na Literárnovednom ústave SAV (dnes Ústav svetovej literatúry SAV), neskôr pracovala ako dramaturgička v Divadle pre deti a mládež v Trnave (dnes Divadlo Jána Palárika). Taktiež pôsobila aj ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora v časopise Slovenské pohľady (1991 – 1993) a paralelne pracovala ako komentátorka Rádia Slobodná Európa do roku 1994. Podieľala sa na založení Nadácie Milana Šimečku a začiatkom 90. rokov spoluzakladala SC PEN. Pracovala aj ako dramaturgička v trnavskom divadle a ako editorka viacerých knižných projektov. V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami vrátane Jany Cvikovej či Anny Daučákovej, založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt, pričom dodnes je jeho koordinátorkou. V období niekoľkých desaťročí sa tu podieľala na edičnej, redakčnej a organizátorskej práci ako prekladateľka a autorka. V rokoch 2010 – 2018 pôsobila aj na edičnom oddelení Divadelného ústavu ako odborná a jazyková redaktorka. V roku 2019 prezident SR Andrej Kiska udelil Jane Juráňovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti. Žije v Bratislave, venuje sa písaniu a prekladateľskej činnosti. Jej jednotlivé práce sú preložené do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, slovinčiny a švédčiny. Vydala desať prozaických kníh pre dospelých, štyri pre deti. Je autorkou asi desiatky divadelných hier, niektoré z nich boli uvedené na slovenských profesionálnych scénach. Píše aj pre rozhlas – pásma a rozhlasové hry. Editorsky a redakčne sa podieľala na mnohých publikáciách. Prekladá najmä z angličtiny beletriu i odborné publikácie.