Jana Kantorová-Báliková photo 1
Foto©Peter Procházka

Jana Kantorová-Báliková

9. 6. 1951
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza
Rodné meno:
Kantorová
Jana BÁLIKOVÁ v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave, kde 1969 – 74 absolvovala angličtinu a pedagogickú psychológiu na Filozofickej fakulte UK. R. 1973 – 77 jazyková redaktorka v časopise Nové slovo, 1977 – 90 redaktorka vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, 1991 – 92 v časopise Revue svetovej literatúry, od r. 1992 prekladateľka v slobodnom povolaní, žije v Bratislave. Prvé básne publikovala od r. 1973 v Novom slove, neskôr i v ďalších časopisoch (Revue svetovej literatúry, Romboid, Slov. pohľady, Literárny… Čítať ďalej