Jana Kantorová-Báliková photo 1

Jana Kantorová-Báliková

9. 6. 1951
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza
Rodné meno:
Kantorová

Výberová bibliografia

NÁDASKAY, Viliam: Okruhy poézie normalizačného obdobia (výber básní aj s komentármi). In: Fraktál, roč. 7, 2024, č. 1, s. 46 – 47.

ŠAH: Jana Kantorová-Báliková – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 159 – 170.

PROKEŠOVÁ, Viera – KANTOROVÁ-BÁLIKOVÁ, Jana: Lyrická galéria (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 12.

ŠAH: Jana Kantorová-Báliková – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 159 – 170.

PROKEŠOVÁ, Viera – KANTOROVÁ-BÁLIKOVÁ, Jana: Lyrická galéria (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 12.