Jana Kantorová-Báliková photo 1

Jana Kantorová-Báliková

9. 6. 1951
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza
Rodné meno:
Kantorová

Životopis autora

Jana BÁLIKOVÁ v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave, kde 1969 – 74 absolvovala angličtinu a pedagogickú psychológiu na Filozofickej fakulte UK. R. 1973 – 77 jazyková redaktorka v časopise Nové slovo, 1977 – 90 redaktorka vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, 1991 – 92 v časopise Revue svetovej literatúry, od r. 1992 prekladateľka v slobodnom povolaní, žije v Bratislave. Prvé básne publikovala od r. 1973 v Novom slove, neskôr i v ďalších časopisoch (Revue svetovej literatúry, Romboid, Slov. pohľady, Literárny týždenník, Kultúrny život) a v almanachoch mladých autorov (V tomto čase, 1973; Dychtivo spolu, 1974; Právo na pieseň, 1976 a i.). Autorka básnických zbierok Smäd (1976), Opojenie (1977), Na dennom svetle (1982), Pešia zóna (1986), Pevný bod (1988). Počas básnickej odmlky v 90. rokoch sa venovala systematicky prekladovej tvorbe z anglosaskej literatúry. Prekladala klasickú i súčasnú anglickú a americkú poéziu (W. Blake, R. Browning, E. B. Browningová, S. T. Coleridge, L. Hughes, B. Kennelly, E. A. Poe, P. B. Shelley, R. Southey, O. Wilde, W. Wordsworth), prózu (B. Delinsky, M. H. Clarková, J. Cohenová, J. Hudson, E. McBain, M. Mitchellová, D. Steelová a i.). Spoločne s V.  Turčánym prebásnila texty svahilskej poézie v antológii Matka naša, Afrika (1978), r. 1982 za výber z poézie O. Wildea Balada o žalári v Readingu ziíkala Cenu J. Hollého. Roku 2009 jej vyšiel preklad škótskeho básnika Douglasa Dunna Hudba v ovocnom sade.

 

Členka SSPUL.

Cena Jána Hollého - 1982.

Prémia LF SR - 1995.

Cena Vydavateľstva Slovenský spisovateľ - 1995.