Jana Šrámková

12. 5. 1942
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika
Vlastné meno:
Jana Turanová
Jana ŠRÁMKOVÁ, obč. m. Jana Turanová. Manžel → Ján Turan, syn → Andrijan Turan. R. 1954 – 58 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, 1958 – 61 reklamná výtvarníčka v Dome knihy, od 1961 v slobodnom povolaní. Časopisecky debutovala v Mladej tvorbe, verše pre deti publikovala v Ohníku, Zorničke a vo Včielke, knižne debutovala rozprávkami pre deti Kľúč od zlatej brány (1965). Novela Krutosť vyšla v zborníku mladej prózy s rovnakým názvom (1966) a v knihe poviedok Láska v troch osobách (1969); ďalej napísala knihu Lupienok a… Čítať ďalej