Jana Šrámková

12. 5. 1942
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika
Vlastné meno:
Jana Turanová

Výberová bibliografia

ŠAH: Jana Šrámková – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 156.

ŠAH: Jana Šrámková – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 160.

ŠAH: Jana Šrámková – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 158.

-efar-: Rozprávačské dobrodružstvo. Jana Šrámková: Rozprávky štrbavej opičky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 26. 9. 2007, č. 20, s. 5.

TURAN, Ján – ŠRÁMKOVÁ, Jana: Žena spisovateľka a anjel domov. Rozhovor. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 56 – 68.

ŠAH: Jana Šrámková – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 159.

SVETOŇ, Ľuboš: Sedem zhavranených sestier (Jana Šrámková: Ostrie). In: Knižná revue, roč. VIII, 10. 6. 1998, č. 12, s. 5.

GAŠPARÍKOVÁ, Daniela: Tá istá rovnica. Jana Šrámková: Ostrie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 261 – 262.

KRŠÁKOVÁ, Dana: Jana Šrámková: Ostrie. In: RAK, roč. 3, č. 1 – 2 (1998), s. 95 – 98.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Jana Šrámková: Ostrie. In: Bibiana, roč. 5, č. 2 (1997), s. 50 – 51.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež. Prešov,1995.

TUČNÁ, Eva: Reflexie o literatúre pre mládež. Nitra, 1993.

KLÁTIK, Zlatko: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava,1975.

KOPÁL, Ján: Šrámkovej sociálna próza pre mládež a literárny kontext. In: Zlatý máj, 18, 1974, č. 9, s. 610 – 612.

NOGE, Július: Šimona a jej mabička. In: Romboid, 1973, č. 12, s. 56 – 58.

NOGE, Július: Lupienok a princezná Makovienka. In: Zlatý máj, 16, 1972, č. 6, s. 410 – 411.

NOGE, Július: Rozprávkové improvizácie. In: Zlatý máj, 9, 1965, č. 10, s. 442 – 444.