Jana Šrámková

12. 5. 1942
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika
Vlastné meno:
Jana Turanová

Životopis autora

Jana ŠRÁMKOVÁ, obč. m. Jana Turanová. Manžel → Ján Turan, syn → Andrijan Turan. R. 1954 – 58 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, 1958 – 61 reklamná výtvarníčka v Dome knihy, od 1961 v slobodnom povolaní. Časopisecky debutovala v Mladej tvorbe, verše pre deti publikovala v Ohníku, Zorničke a vo Včielke, knižne debutovala rozprávkami pre deti Kľúč od zlatej brány (1965). Novela Krutosť vyšla v zborníku mladej prózy s rovnakým názvom (1966) a v knihe poviedok Láska v troch osobách (1969); ďalej napísala knihu Lupienok a princezná Makovienka (1971); na motívy knihy Láska v troch osobách vznikol román Biela stužka v tvojich vlasoch (1973); knihy pre deti a mládež Ako rastú futbalisti (1982), Robko a Ďobko (1984), Dievča ako z výkladu (1986), Rozprávky štrbavej opičky (1989); dospelému čitateľovi je určená kniha próz Ostrie (1997).