Janko Alexy photo 1

Janko Alexy

25. 1. 1894
Liptovský Mikuláš
—  22. 9. 1970
Bratislava
Pseudonym:
J. Bobrovecký; J. Jalovecká
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, próza

Výberová bibliografia

REMIÁŠOVÁ, Alžbeta: Bojovník Janko Alexy (K 50. výročiu úmrtia maliara a národného umelca, ktorý sa zaslúžil o záchranu Bratislavského hradu). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 14. 10. 2020, č. 35 – 36, s. 7.

OBERTOVÁ, Zuzana: K formovaniu modernej poľskej slovakistiky (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 3, s. 229 – 248.