Janko Jesenský photo 1

Janko Jesenský

30. 12. 1874
Martin
—  27. 12. 1945
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

MAŤOVČÍK, Augustín: Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský. Pramene – Dimenzie – Reflexie, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 161 – 163.

MIKULA, Valér: Slovenské starožitnosti. Poézia na rázcestí: Jesenský alebo Krasko? In: Rozum, roč. II, marec 2020, č. 3, s. 44 – 47.

JACKANIN, Ivan: Nezostal nepovšimnutý (Janko Jesenský v ukrajinských prekladoch). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 26. 2. 2020, č. 7 – 8, s. 16.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 300.

GALLIK, Ján: Predvoj slovenskej a českej katolíckej moderny. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 105.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 86.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Janko Jesenský: V noci). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 10.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

ČAPLOVIČ, Miloslav: Generál, bankár, diplomat či básnik. Aj oni boli československí legionári. In: Sme, roč. 26, 19. 10. 2018, č. 241, príl. Československí legionári, s. V.

KERNÝ, Dušan: Vychažu ja adin na darohu. Janko Jesenský – sprievodca časom a dejinami (K storočnici vzniku Československa). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 7 – 17.

PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

JESENSKÝ, Miloš: Janko Jesenský bol plný vtipu a nonšalantnosti. In: Katolícke noviny, roč. 130, 6. 12. 2015, č. 49, s. 10 – 11.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: S výrazovými kategóriami na ceste k realistického textu Janka Jesenského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 93 – 97.

GÁFRIK, Michal: Znetvorený Jesenský. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 19 – 21.

HOLOŠ, Ján: Kniha na zaľúbenie (Janko Jesensky: Láska je slnko). In: Knižná revue, roč. XIX, 29. 4. 2009, č. 9, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Rafikove nové šaty. Janko Jesenský: Slnečný kúpeľ a iné prózy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 98 – 99.

HAŠKOVÁ, Zuzana: Nové šaty sadli ako uliate (Janko Jesenský: Malomestské rozprávky). In: Knižná revue, roč. XIII, 11. 6. 2003, č. 12, s. 5.

ZAMBOR, Ján: Jesenského Pani Rafiková v španielčine (Janko Jesenský: Pani Rafiková, La vicerregenta). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 6.

DZÚR, Martin: Chuť malomesta (Janko Jesenský: Koniec lásky). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

Š. M.: O poézii Janka Jesenského. (Výpisky a výčitky. Ivan Kamenec in: KULTÚRNY ŽIVOT, č. 1/2002). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 142 – 143.

MIKULOVÁ, Marcela: Jesenský, Janko. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 52 – 54.