Janko Kráľ

24. 4. 1822
Liptovský Mikuláš
—  23. 5. 1876
Zlaté Moravce
Žáner:
literárna veda, poézia
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

URBANOVÁ, Eva: Kráľ potrebuje prekladateľa – a čarodeja. Niekoľko slov nad prekladom Janka Kráľa do angličtiny. Rozhovor s Johnom Minahanom. In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 62 – 67.

HOSTOVÁ, Ivana: Kráľ versus Minahane (Janko Kráľ dvestoročný). In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 58 – 62.

MIHALKOVÁ, Gabriela: Podoby výberov z tvorby Janka Kráľa (Janko Kráľ dvestoročný). In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 52 – 58.

FÜLÖPOVÁ, Marta: Zo života jedného Janka (Janko Kráľ dvestoročný). In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 50 – 52.

SCHMARCOVÁ, Ľubica: Romantik, cestovateľ, advokát a mesianista (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII, č. 4, 2022, s. 16 – 17.

ZAMBOR, Ján: Janko Kráľ – naďalej s nami. In: Romboid, roč. LVII, 2022, č. 5, s. 3 – 26.

BOROŇ, Oleksandr: Typologické paralely a rozdiely medzi poéziou Tarasa Ševčenka a slovenskými romantikmi (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto). Štúdia. In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 2, s. 93 – 104.

HEVIER, Daniel, ml.: Básnik Janko Kráľ. Revolúcia ho zomlela, svoj talent nepremrhal. In: Hospodárske noviny, príloha Magazín HN, roč. 6, 19. 6. 2020, č. 23, s. 28 – 31.

BORGUĽOVÁ, Jana: Večer Janka Kráľa v Banskej Bystrici (K 110. výročiu narodenia Alexandra Matušku). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 26. 2. 2020, č. 7 – 8, s. 11.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Janko Kráľ: Orol). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 7 – 9.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 151 – 152.

KEBÍSEK, Roman: Janko Kráľ. Od očarenia rozprávkami po vytriezvenie vo väzení. In: Sme, roč. 24, 13. 1. 2016, č. 9, príl. Príbehy slovenských hrdinov, s. IV – V.

ŠVIHRAN, Ladislav: Velikáni zblízka (Emil Benčík: Králi ducha). In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 15.

MALEC, Irena: "Duchovné telo" romantických postáv. (Interpretácia motívov telesnosti v poézii S. Chalupku, J. Kráľa, J. Bottu, A. Sládkoviča, S. B. Hroboňa). In: Slovenská literatúra, roč. 50, 2003, č. 3, s. 203 – 230.

HUDECOVÁ, Ľudmila: Z konferencie o romantikoch. Podoby slovenského romantizmu v dielach Janka Kráľa, Jána Francisciho a Jána Kalinčiaka. (Zost. I. Sedlák). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 125 – 126.

MALEC, Irena: Interpretácia motívov telesnosti v poézii piatich slovenských romantikov. (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ, S. B. Hroboň). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 2, s. 112 – 126.

KOVÁČIK, Ľubomír: Dejiny v poézii Janka Kráľa ako priestor zápasu dobra a zla. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 2, s. 107 – 111.

MALEC, Irena: Motív tela v poézii slovenských romantikov (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto, Janko Kráľ, Samo Bohdan Hroboň). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 119 – 135.

ŠPAČEK, Jozef: Príťažlivý dvojportrét. Pavol Vongrej: Dvaja romantici (Prípad Janko Kráľ a Ján Botto). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 5.