Janko Silan photo 1

Janko Silan

24. 11. 1914
Sila pri Nitre
—  16. 5. 1984
Važec
Pseudonym:
Danko Zimozel, Irmin, Ladislav Riasnoviech, Šuhaj spoza Nitry, Tyflos, Ž. J. Žľab
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

HEVIER, Daniel ml.: Prišiel o zrak, aj o možnosť publikovať (Básnik a kňaz Janko Silan). Pohnuté osudy. In: Hospodárske noviny – príloha HN magazín, roč. 6, 21. 2. 2020, č. 8, s. 28 – 31.

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

DOBIÁŠ, Rudolf: Sám s nami (Výročia: Janko Silan 24. 11. 1914 – 16. 5. 1984). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXXVIII.), 2019, č. 3, s. 76 – 77.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 306 – 307.

BUKOVINOVÁ, Anna: Dom opustenosti (Významné súvislsoti medzi "reálnymi" a snovými podobami motívu mlčania a motívu samoty v románe Janka Silana). In: Dotyky, roč. XXIX, 2017, č. 5 + 6, s. 43 – 45.

Mám sa pomaly a teším sa dňom i čo sú chladné. Rudolf DILONG Jozefovi FELIXOVI. Rudolf DILONG Paľovi OLIVOVI, Paľo OLIVA Jankovi SILANOVI. (Litstové tajomstvá a zápisky majstrov slova). In: Katolícke noviny, roč. 131, 17. 4. 2016, č. 15, s. 24.

List Janka Silana Lacovi Novomeskému. (Listové tajomstvá a zápisky majstrov slova). In: Katolícke noviny, roč. 131, 10. 4. 2016, č. 14, s. 24.

VLNKA, Jaroslav: Silan angažovaný a spirituálny. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 51 – 59.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Spišské Podhradie: Katolícka univerzita v Ružomberku – Teologická fakulta v Košiciach – Teologický inštitút Spišská Kapitula, 2015.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Priblíženie poézie k tajomstvu. (Kniha týždňa. Janko Silan: Básnické dielo). In: Pravda, roč. XXV, 11. 7. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 28.

GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

LITA/SILAN, Janko: Lyrický denník Janka Silana (3/3). Časť tretia alebo "Je hodina duchov..." In: Vertigo, 2014, č. 4, s. 40 – 42.

LITA/SILAN, Janko: Lyrický denník Janka Silana (1/3). Časť prvá alebo "Odchádzam do opozície..." In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 38 – 42.

MAŤOVČÍK, Augustín: Vedecká konferencia k storočnici narodenia Janka Silana. In: Knižnica, roč. 15, 1014, č. 4, s. 93.

CABADAJ, Peter: Janko Silan v súradniciach katolíckej moderny. (Venované 100. výročiu básnikovho narodenia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 8 –  16.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 5.

JUHÁSOVÁ, Jana: Obzor je dolámaný ako kára (rec.) Medzidobie. In: Romboid,  roč. XLVIII, 2013, č. 3, s. 88 – 90.

Autor neuved.: Medzidobie. Vo vydavateľstve Verbum v Ružomberku... (o autorovi + ukážka veršov). In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 2. 2013, č. 3, s. 6.

GAVURA, Ján: Zo Silanovho denníka (bez komentára, s malou cenzúrou). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 112.

MAGALOVÁ, Gabriela: Návraty Janka Silana (Janko Silan: Súborné dielo 1. zväzok). In: Knižná revue, roč. VI, 27. 3. 1996, č. 6, s. 5.