Janko Siman

Obč. m. Jaroslav Jůzek. Žije a tvorí v Heľpe. Autor básnických zbierok: Záh(r)ady v te(p)le... (2006), Lá(s)kavé pod(r)obnosti (2007). Čítať ďalej