Jarmila Samcová photo 2

Jarmila Samcová

15. 9. 1939
Bratislava
—  20. 8. 2017
Jarmila Samcová sa narodila 15. 9. 1939 v Bratislave. Vyštudovala Vyššiu hospodársku školu štvorročnú s maturitou (dnes Obchodná akadémia) a Filozofickú fakultu, učiteľský odbor, aprobácia slovenčina a angličtina, promovala v roku l966.  Dlhé roky pôsobila v Nakladatelstve Pravda, okrem iného v redakcii beletrie, po zániku nakladateľstva (1991), bola istý čas na voľnej nohe, neskôr pracovala krátko vo vydavateľstve Tatran vo funkcii… Čítať ďalej