Jarmila Štítnická

25. 12. 1924
Rimavská Seč
—  7. 4. 1980
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, pre deti a mládež, scenáristika
Jarmila ŠTÍTNICKÁ, manžel → Ctibor Štítnický. V r. 1936 – 44 študovala na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Od 1945 sekretárka literárneho oddelenia Čs. rozhlasu v Košiciach, 1945 – 47 v Bratislave, 1948 – 51 vedúca redaktorka Vysielania Slov. odborovej rady, od 1954 redaktorka Čs. rozhlasu v Bratislave, od 1959 až do smrti šéfredaktorka časopisu Zornička. Do literatúry vstúpila časopisecky intímne ladenou lyrikou,… Čítať ďalej