Foto © Peter Procházka

Jaroslav Chovanec

7. 2. 1935
Hrnčiarske Zalužany
Žáner:
odborná literatúra, iné
Jaroslav CHOVANEC študoval na gymnáziách v Rimavskej Sobote, Spišskej Novej Vsi a v Bratislave, kde r. 1954 maturoval, 1957 – 62 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1956 – 57 zememeračský technik v Oblastnom ústave geodézie a kartografie v Žiline, po štúdiách 1962 – 68 a 1970 – 72 odborný asistent na Katedre št. práva Právnickej fakulty UK, 1969 pracoval ako konzultant pre čs. federáciu na Ústrednom výbore KSS, 1972 právnik národného podniku Matador v Bratislave-Petržalke, 1972 – 74 vedúci sekretariátu ústredného výboru Zväzu čs.-sovietskeho… Čítať ďalej