Jaroslav Chovanec

7. 2. 1935
Hrnčiarske Zalužany

Recenzie