Jaroslav Chovanec

7. 2. 1935
Hrnčiarske Zalužany
Žáner:
odborná literatúra, iné

Výberová bibliografia

HENCOVSKÁ, Mária: Jaroslav Chovanec: Slovenské národné povstanie – východisko k slovenskej národnej štátnosti (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 136 – 138.

ŠAH: Pripomíname si (Jaroslav Chovanec – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 157 – 158.

Redakcia: Stále svieži jubilant. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 15.

CIBULKA, Ľubor: Mnohostranný význam a štátoprávny odkaz SNP (Jaroslav Chovanec: Slovenské národné povstanie – východisko k slovenskej národnej štátnosti; k 75. výročiu SNP). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 12.

CIBULKA, Ľubor: Jaroslav Chovanec: Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 128 – 130.

CIBULKA, Ľubor: Vznik samostantej Slovenskej republiky. Zostavil Jaroslav Chovanec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 137 – 138.

CIBULKA, Ľubor: Jaroslav Chovanec: Mediálny systém Slovenskej republiky vo svetle práva (základné otázky mediálneho práva SR). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 135 – 137.

ŠABÍK, Vincent: "Iba kto stavia svet, pozná stavbu..." (T. SPOERRI). (Jubilant prof. Jaroslav Chovanec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 92 – 97.

ŠAH: Jaroslav Chovanec – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2015, č. 2, s. 157 – 158.

CIBULKA, Ľubor: Jaroslav Chovanec, Mojmír Mamojka, Igor Palúš, Anna Zachová: Zákaldné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 137 – 138.

ŠAH: Pripomíname si (Jaroslav Chovanec – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 2, s. 158.

MINÁRIK, Ján: Jaroslav Chovanec: Moderná slovenská štátnosť. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 11.

ŠABÍK, Vincent: Pri zrode slovenskej politickej elity (Esej o knihe Jaroslava Chovanca a Františka Červeňanského Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 51 – 67.

BOTÍK, Milan: Aktuálny odkaz pre dnešok (J. Chovanec – F. Červeňanský: Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo). In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 7. 2006, č. 14 – 15, s. 10.

CIBULKA, Ľubor: Pre širšiu čitateľskú verejnosť. Jaroslav Chovanec – Igor Palúš: Lexikón ústavného práva. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 141 – 142.

ŠAH: Jaroslav Chovanec – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 158.

JÚDA, Vieroslav: Lexikón práva (Jaroslav Chovanec – Igor Palúš). In: Knižná revue, roč. XIV, 22. 24. 2004, č. 26, s. 8.

KORČEK, Tomáš: Pri zrode štátnosti. Jaroslav Chovanec: Ústava Slovenskej republiky – základný zákon štátu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 267 – 277.

PALÚŠ, Igor: Chrám právneho poriadku (Jaroslav Chovanec: Ústava Slovenskej republiky – základný zákon štátu). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 8.

KOLÁRIK, Jozef: Praktická právnická príručka (Jaroslav Chovanec: Malý slovník ústavného práva). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 8.

KOLÁRIK, Jozef: Širokému spektru čitateľov. Jaroslav Chovanec: Slovenská republika – budovanie suverénneho štátu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 143 – 144.

KOLÁRIK, Jozef: Užitočná príručka. Jaroslav Chovanec: Krátky volebný slovník so súvisiacimi predpismi. Voľby do orgánov samosprávnych krajov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 119 – 120.

BALKO, Ladislav: Encyklopédia pre život (Doc. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., a kol.: Encyklopédia k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike). In: Knižná revue, roč. XI, 2. 5. 2001, č. 9,  s. 8.

BALKO, Ladislav: Slovenská štátnosť a jej rozvoj (Zborník na počesť 65. narodenín doc. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc.). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5, s. 122 – 123.

ŠAH: Pripomíname si. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 158 – 159.

CIBULKA, Ľubor: K životnému jubileu Jaroslava Chovanca. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 147– 150.

CIBULKA, Ľubor: Pre "občana-kráľa". Jaroslav Chovanec: Voľby prezidenta SR (Volebný slovník). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 286 – 288.

GAŠPAR, Michal: O voľbách a volebných systémoch (Jaroslav Chovanec: Malý volebný slovník). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 16.