Jaroslav Franek

28. 10. 1946
Bratislava
R. 1961 – 64 absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, 1964 – 69 študoval na Elektrotechnickej fakulte Slov. vysokej školy technickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1970 ako odborný pracovník v SAV, 1971 – 78 odborný asistent na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, od 1978 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slov. technickej univerzity, externý učiteľ na Inštitúte judaistiky UK v Bratislave. Venuje sa skúmaniu židovskej problematiky a… Čítať ďalej