Jaroslav Franek

28. 10. 1946
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu

Výberová bibliografia

ŠAH: Jaroslav Franek – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 158 – 159.