Jaroslav J. Vajda

28. 4. 1919
Lorain (OH, USA)
—  10. 5. 2008
Žáner:
editorská činnosť, iné
Jaroslav J. VAJDA od r. 1939 študoval teológiu a filozofiu na Concordia Seminary v St. Louis, 1945 bol vysvätený za ev. kňaza. Po vysviacke pôsobil vo viacerých slov. ev. osadách, r. 1945 – 49 pri cirkevnom zbore sv. Trojice v Cranesville, 1949 – 53 Nášho spasiteľa v Alexandrii, 1953 – 63 sv. Jána v Brackenridge, od 1963 pri cirkevnom zbore sv. Lukáša v St. Louis. Časopisecky publikoval básne, poviedky a novely. Osobitnu pozornosť venoval prekladom slov. literárnej spisby. … Čítať ďalej