Jaroslav Klus photo 1

Jaroslav Klus

27. 7. 1971
Čadca
Žáner:
dráma, poézia, próza

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexander: Myšlienkové oddelenie (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č.7 – 8, s. 121 – 123.

ČÚZY, Ladislav: Sólista (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 127 – 129.

FARKAŠOVÁ, Etela: Román, ktorý scitlivuje (Jaroslav Klus: Sólista). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, s. 18.

Autor neuved.: Knižná ponuka 2020 (Spolku slovenských spisovateľov, Vyd. SSS, Kultúrno-lit. akadémie a Edície mladých slov. autorov časopisu Dotyky). Próza. Jaroslav Klus: Sólista. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 14.

Autor neuved.: Jaroslav Klus sa narodil... (o ňom + ukážka z tvorby: Tieňohra). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. VI.

PAGÁČOVÁ, Helena: Literárna klubovňa. Svätojánska poetická noc v Čadci. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 14.

Autor neuved.: Jaroslav Klus (* 1971, Čadca) vyštudoval Pedagogickú fakultu... In: Romboid, roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 38.

MICHELKO, Roman – KLUS, Jaroslav: Tvorivá práca so slovom (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s. 9.

VLNKA, Jaroslav: Pečať fantazírovania. Jaroslav Klus: Pseudologia phantastica (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 164 – 165.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 107 – 108.

HAJKO, Dalimír: Jaroslav Klus / Pseudologia phantastica (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 118.

STANO, Dali – KLUS, Jaroslav: Cestujem nanajvýš tak v mysli (rozhovor). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 3, s. 2 – 4.

KOLÁRIKOVÁ, Katarína: Jaroslav Klus: Pseudologia phantastica. In: Dotyky, roč. XXIX, 2017, č. 5 + 6, s. 69.

POPÍKOVÁ, Eva B.: Byť "iným" nie je a nikdy nebolo jednoduché. Jaroslav Klus: Pseudológia phantastica. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 16.

Autor neuved.: Jaroslav Klus prezentoval svoju novú knihu Hodina vlka... (+ úryvok z románu). In: Knižná revue, roč. XXV, 4. 11. 2015, č. 22, s. 14.

MATEJOV, Radoslav: Chvenie... (Jaroslav Klus: Hodina vlka). In: Knižná revue, roč. XXV, 4. 11. 2015, č. 22, s. 14.

PÁCALOVÁ, Jana: Zastaviť, stáť, raz-dva! (recenzia) In: Rak, roč. XII, 2007, č. 3, s. 41 – 42.

MILATA, Tomáš: Všetci sa zídeme v jednej posteli! (recenzia) In: Dotyky, roč. XVIII, 2006, č. 3 – 4, s. 137 – 138.

VLNKA, Jaroslav: Básnické chodníčky do/z problémovej reality. Jaroslav Klus: Dejiny postele. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 101 – 103.

BRENKUS, Radovan: Kúpeľ vo vlastnom pote (Jaroslav Klus: Dejiny postele). In: Knižná revue, roč. XV, 8. 6. 2005, č. 12, s. 5.

HÁBER, Stanislav: Prekvapenie v Kristových rokoch.(Recenzia.)  In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XVIII, 205, č. 15 – 16, s. 12.

GRUPAČ, Marián: Nepokladám za neslobodu prácu na texte : (7 dotykov s básnikom Jaroslavom Klusom) In: Dotyky, roč. 14, 2002, č. 2, s. 26 – 27.