Jaroslav Rezník

6. 4. 1942
Ružomberok
Pseudonym:
Branislav Ostrochovský, Štefan Križen
Žáner:
dráma, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Knižná ponuka 2020 (Spolku slovenských spisovateľov, Vyd. SSS, Kultúrno-lit.akadémie a Edície mladých slov. autorov časopisu Dotyky). Prekladová tvorba – poézia. Vladimír Majakovskij: Oblak v nohaviciach. Prebásnil Jaroslav Rezník. Z ruštiny preložila Natália Murat-Oravcová. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 15.

Autor neuved.: Knižná ponuka 2020 (Spolku slovenských spisovateľov, Vyd. SSS, Kultúrno-lit.akadémie a Edície mladých slov. autorov časopisu Dotyky). Prekladová tvorba – poézia. Bojan Angelov: Diaľavy: Vybrané básne. Preložila Gana Guitscheva. Prebásnil Jaroslav Rezník. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 15.

APFEL, Viliam: Zázrak zvaný humor (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 20. 5. 2020, č. 19 – 20, s. 13.

ZÁLETA, Michal: Maják vonkoncom nielen literárnych čias (Vladimír Majakovskij: Oblak v nohaviciach. Prebásnil Jaroslav Rezník). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 12 – 13.

REZNÍK, Jaroslav: Zápisník. Ľútoriadky za Igorom Gallom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 121 – 123.

Redakcia: Nové knihy Jaroslava Rezníka a Milana Stana. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 19.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

MURAT-ORAVCOVÁ, Natália: Vždy cez krivku úsmevu (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Novinky zo Štefánikovho života (Jaroslav Rezník: Slovensko sa prebije, lebo sa prebiť chce). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 19. 6. 2019, č. 23 – 24, s. 13.

WINKLER, Tomáš: Jaroslav Rezník: Keď stíchne naša krv (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 127 – 128.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorové spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

TIMURA, Viktor: Príbehy s originálnou poetikou (Zamyslenie nad knihou Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 12.

(miv): Oči plné oblohy, sála plná čitateľov (Zo života Spolku slovenských spisovateľov). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 19.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Jaroslav Rezník / Rok s Jozefom Miloslavom Hurbanom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 120 – 121.

Autor neuved.: Literát s veľkým slovenským srdcom a dielom (Jaroslav Rezník má sedemdesiatpäť). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 11.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 85 – 86.

ANDRUŠKA, Peter: Jaroslav Rezník: Keď stíchne naša krv (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 125 – 129.

Autor neuved.: Večer jubilantov vo Véčku. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 2.

ta: Monografia o J. Rezníkovi (J. Lomenčík: S hlbokou vierou v človeka). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 2.

LOMENČÍK, Július: Skica k ranej básnickej tvorbe Jaroslava Rezníka (pri príležitosti životného jubilea). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 7. 6. 2017, č. 21 – 22, s. 14.

CHOVENC, Jaroslav: Priateľské laudácio. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 150 – 153.

ŠAH: Jaroslav Rezník – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 157.

KAČALA, Ján: Prozaicko-poetická kniha o Jankovi Hraškovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 84 – 90.

WINKLER, Tomáš: Jaroslav Rezník: Literárne hádanky (Slnečný budíček). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 128 – 129.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 26.

TURAN, Ján: Túra do slovenskej rozprávkovej krajiny. Jaroslav Rezník: Janko Hraško. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 105 – 110.

PAUČOVÁ, Lenka: Hledání člověka v poezii Jaroslava Rezníka. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 141 – 148.

-on-: Beseda s Jaroslavom Rezníkom. In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č. 19 – 20, s. 8.

VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 32.

PUCHALA, Vlado: Jaroslav Rezník: Túry do literatúry. In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 129, 2013, č. 11, s. 134.

MRÁZ, Peter: Literárne súradnice (Jaroslav Rezník: Túry do literatúry). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 3. 10. 2012, č. 20, s. 4.

ŠAH: Jaroslav Rezník – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 159.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXI.

KALNÝ, Slavo: Obrazy zo života Štefánika (Jaroslav Rezník: Oči plné oblohy). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXI, XXIV.

HOSTOVÁ, Ivana: Bod, priamka, rovina, priestor (Jaroslav Rezník: Tajomstvo priamky). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 4, s. 42 – 44.

-ef-: Knihy pre deti – Jaroslav Rezník: Kika spáva v paprike. In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 11.

TIMURA, Viktor – REZNÍK, Jaroslav: "Povinnosť" spoločenskej funkcie poézie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 12.

TIMURA, Viktor: Ozval sa... básnik. Jaroslav Rezník: Tajomstvo priamky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 13. 2. 2008, č. 4, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Jaroslav Rezník: Túry do literatúry (Po literárnych stopách Slovenska). Recenzia. In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 203 – 204.

BOLDIŠOVÁ, Emília – REZNÍK, Jaroslav: Galejník v službách slovenskej literatúry. Rozhovor so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom. In: Knižná revue, roč. XII, 15. 5. 2002, č. 10, s. 12.

ŠAH: Jaroslav Rezník – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 159.

HALVONÍK, Alexander: Jaroslav Rezník: Túry do literatúry. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 2. 2002, č. 3, s. 1.

ČERVEŇÁK, Andrej: Túry iba do literatúry? Jaroslav Rezník: Túry do literatúry (Po literárnych stopách Slovenska). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 272 – 276.

MORAVČÍK, Štefan: Túry bez tortúry. Jaroslav Rezník: Túry do literatúry (Po literárnych stopách Slovenska). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 270 – 272.

MORAVČÍK, Štefan: ... a to slovo bolo u básnika. Úchytkom s básnikom Jaroslavom Rezníkom. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 96 – 98.

HALVONÍK, Alexander – REZNÍK, Jaroslav: Jaroslav Rezník (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 9. 8. 1995, č. 15 – 16, s. 4.