Jaroslav Rezník

6. 4. 1942
Ružomberok
Pseudonym:
Branislav Ostrochovský, Štefan Križen
Žáner:
dráma, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Životopis autora

Jaroslav REZNÍK – po maturite na ružomberskom gymnáziu (1959) študoval odbor slovenský jazyk a ruský jazyk na Pedagogickom inštitúte v Martine (1959 – 1963), neskôr muzeológiu na Univerzite T. G. Masaryka v Brne (1967 – 1969). V r. 1966 – 1971 bol pracovníkom Literárnomúzejného oddelenia Matice slovenskej v Martine. Pre svoje občianske postoje k udalostiam v r. 1968 musel z Matice odísť. Štyri roky bol z politických dôvodov nezamestnaný. V r. 1975 odišiel do Bratislavy a stal sa pracovníkom Slovenskej literárnej agentúry. V januári 1990 bol zvolený za predsedu Spolku slovenských spisovateľov a od r. 1993 bol riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. V r. 1997 – 1999 bol šéfredaktorom denníka Slovenská republika a od r. 2000 je redaktorom dvojtýždenníka Tele plus. Žije a tvorí v Bratislave.